Enstrümental Analiz Laboratuvarları

 

Cihaz: Avantes AvantesAvaSpec-2048

Fiber Optik UVvis Spektroskopi cihazı, UV-VIS-NIR ve IR-bölgede ışık yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. Cihaz ile kullanılabilen ışık iletim daldırma probu, değiştirilebilir uçlu yansıtma probu ve portatif el spektrometresi (AvaMouse) bulunmaktadır. Işık iletim daldırma probu sıvılarda zamana bağlı veya direkt absorbans ölçümleri elde etmek için, değiştirilebilir uçlu yansıma probu toz veya yoğun sıvılar ile ilgili spektral bilgi almak için kullanılır. Portatif el spektrometresi (AvaMouse) ise görünür bölgede yansıma ölçümleri yaparak düz yüzeylerin rengini belirlemek için kullanılır.

Teknik Özellikler

 •  Dalga boyu aralığı: 200-800 nm (UV/VIS),
 • Sıcaklık aralığı:  -40-100 °C (iletim daldırma probu),  -30-100°C (yansıma probu), oda sıcaklığı (avamouse)

Uygulamalar
Renk ölçümü, kimyasal bileşenlerin konsantrasyonunun belirlenmesi veya elektromanyetik radyasyon analizi gibi pek çok farklı uygulamalarda kullanılmaktadır.

 

Cihaz: Shimadzu IRPrestige-21 FTIR-8400S

Kızılötesi (IR) absorbsiyon spektroskopisi bir tür titreşim spektroskopisidir; IR ışınları molekülün titreşim hareketleri tarafından soğurulmaktadır. Matematiksel Fourier dönüşümü spektroskopisinde ışıma şiddeti, zamanın bir fonksiyonu olarak alınır. Her dalga boyunu ayrı ayrı tarama gerekmeksizin hızlı ve yüksek çözünürlükte spektrumlar elde edilebilir. Bu yöntem ile, moleküler bağ karakterizasyonu yapılarak; katı, sıvı, gaz veya çözelti halindeki organik bileşiklerin yapısındaki fonksiyonel gruplar, iki bileşiğin aynı olup olmadığı, yapıdaki bağların durumu, bağlanma yerleri ve yapının aromatik yada alifatik olup olmadığı belirlenebilir.

Teknik Özellikler

 •  Michelson interferometer
 • Single beam optik
 • Germanium kaplamalı KBr beam ayırıcı
 •  Yüksek hassasiyetli pyroelektrik detector(DLATGS)
 • 7800 cm-1- 350cm-1 dalgaboyu aralığı

Uygulamalar
Katı, sıvı, gaz veya çözelti halindeki organik bileşiklerin yapısındaki fonksiyonel grupların belirlenmesinde kullanılır.

Cihaz Kullanım Formu: FTIR ANALİZ TAKİP FORMU

 

Cihaz: Digilab Excalibur Series

FT-IR molekül yapı ve etkileşimlerinin incelenmesinde kullanılır.Vakum altında sıcaklık kontrollü drift hücresi ile adsorpsiyon ve desorpsiyon çalışmaları yapılabilmektedir. Polimer filmler, fiberler, su, proteinler, düşük molekül ağırlıklı hidrokarbonlar, tarım, gıda ve petrol ürünleri gibi birçok maddenin analizinde kullanılır.

Uygulamalar:

Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektrometresi( DIGILAB EXCALIBUR ) kimya,eczacılık, biyoloji, gıda, jeoloji ve çevre gibi birçok alanda yapılan çalışmalarda kullanılan bir cihazdır.

Cihaz Kullanım Formu: analiz takip formu

 

Cihaz: Lyssy L100-5000 Manometric

Gaz Geçirgenliği Analiz Cihazı (Lyssy L100-5000 Monometric) film veya folyoların herhangi bir genel gaz veya gaz karışımlarını geçirme özeliklerini ölçmede kullanılır. Bu cihaz en çok bilinen manometrik prensip-film üzerinden geçen gazın basınç değişimi- kullanarak gaz geçirgenliğini test eder.
Teknik Özellikler

 • Sıcaklık aralığı: 5-75 °C
 • Ölçüm aralığı: 1 – 10.000 ml/m2/gün
 • Örnek boyutu: 100mm X 100mm
 • Gaz: Oksijen ve karbondioksit

Uygulamalar: Gıda ambalaj filmleri, kağıt kaplama uygulamaları, çeşitli polimerik membran filmler

Cihaz Kullanım Formu: GAZ GEÇİRGENLİĞİ ÖLÇÜM CİHAZI ANALİZ İSTEK FORMU

 

Cihaz: Haake Mars II

Dönel reometre sistemi viskozite ölçümlerinin akış özellikleri belirlemede yeterli olmadığında ve daha fazla parametrenin belirlenmesi ve ölçülmesi gerektiğinde uygulanan kuvvetlere karşı akışkanın tepkisi ölçmek için kullanılır.

Teknik Özellikler

 • Sıcaklık aralığı (Peltier kontrollü koni ve plaka ünitesi): -60°C ile 185 °C
 • Min. dönme momenti: 0.05 µNm
 • Motor ataleti:  10 µNms2
 • Min. salınım frekansı: 10-5 Hz
 • Min. açısal hız: min-1 10-7

Uygulamalar

İlaç, gıda, kozmetik ve tüketici ürünleri gibi endüstrilerdeki yarı katı, süspansiyon, emülsiyon ve polimerlerin akış özelliklerini anlamak için yatışkan kayma ve dinamik kayma ölçümleri yapılabilir.

Cihaz Kullanım Formu: Reometre-ANALİZ-TAKİP-FORMU

 

Cihaz: Setaram C80 mikrokalorimetre ve yüksek basınç-yüksek vakum sistemi

Mikrokalorimetre (Setaram C 80) cihazı, toz, katı ve sıvı örneklerin ve karışımlarının kimyasal reaksiyon veya fiziksel değişikliklerin ölçülmesinde, ısı kapasitesi ölçümlerinde ve adsorpsiyon ısısı ölçümlerinde kullanılır. Yüksek basınç, yüksek vakum ve akış ortamlarda çalışılabilir.

Teknik Özellikler
 Sıcaklık aralığı: Ortam sıcaklığı – 300C
 Isıtma hızı aralığı: 0.01-2C/dk
 Maksimum vakum:1×10-7 mbar
 Maksimum basınç: 100 bar (basınç hücresi ile)
Uygulamalar
Enerji: Zeolit ile dizelden sülfür uzaklaştırılması, asfalt-tuz karışımının reaktifliği, gaz nemlendirme -ayrıştırma, katalizör karakterizasyonu, hidrojen (fuel cell) adsorpsiyonu, nükleer atıkların
karalılığı, nükleer maddelerin termal karakterizasyonu vb
Gıda: Çözünme, erime, kristallenme, amorfizm, kararlılık, oksidasyon, yağ içindeki serbest yağ asitlerinin nötralizasyonu,jel oluşumu/ dağılımı vb.
Süreç Güvenliği: Kazaya sebep olabilecek basıncın risk analizi, kimyasal sentezler ve termal bozunmaları, maddelerin termal kararlılığı, normal işlemler süresince risklerin belirlenmesi, kaza süresince zaman ve kütle ölçekli riskler vb.

 

Cihaz: MICROMERITICS AutoChem II 2920

Kimyasal Sorpsiyon (Autochem II 2920) cihazı katalizörlerin, katalizör desteklerinin ve başka malzemelerin fiziksel özellikleri hakkında bilgi sağlar. Metal dağılımı, aktif metal alanı, asit strengti, yüzey asitliği, aktif merkezlerin strengthlerinin dağılımı gibi katalitik özellikleri belirler. Puls Kemisorpsiyon, Sıcaklık Programlı İndirgeme (TPR), desorpsiyon (TPD), oksidasyon (TPO) ve tepkime analizlerini gerçekleştirir.

Ölçümler, toz ve parça halindeki katı maddeler üzerinde yapılabilmektedir. Örneklerin önceden ısıtılarak su ve nemden arıtılmış olması gereklidir. Ölçüm için yaklaşık  1g örnek sağlanmalıdır.

Teknik Özellikler

 • Fırın Sıcaklığı max : 800 C
 • Gaz : Argon,Helium, Hidrojen, Amonyak,
 •  

Uygulamalar

 Katalizörlerin ;  TPR, TPD, TPO ölçümleri

Cihaz Kullanım Formu: Chemisorp-Analiz-İstek Formu

 

 

TERMAL GRAVİMETRİK ANALİZ CİHAZLARI (TGA)

Shimadzu TGA-51                                                   SETERAM LABSYS TGA/DTA/DSC

Cihaz Kullanım Formu :thermal analiz formu

 ShimadzuSetaram
Max Sıcaklık1000 °C1400 °C
Örnek ağırlığı10 mg10 mg
AtmosferKuru hava veya AzotKuru hava veya Azot

Uygulamalar

 • Katı ve çözücülerde kütle kaybı
 • Bozulma Sıcaklığı tayini
 • Yüzeye çekme / salıverme
 • Korozyon
 • Süblimleşme

DİFERANSİYEL TERMAL ANALİZ (DTA)

Diferansiyel termal analiz (DTA), termoanalitik bir yöntemdir. Bu yöntemde numune ve termal olarak inert olan referans maddeye aynı sıcaklık programı uygulanır. İkisi arasındaki fark, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçülür. Bu iki madde bir arada ısıtılır. Sıcaklık düzgün bir şekilde arttırılır. TG deki gibi sadece kütle kaybına bağımlı olmadığı için daha geniş bir kullanım alanı vardır.

Shimadzu DTA-50

Max Sıcaklık1100 °C
Örnek ağırlığı10 mg
AtmosferÇeşitli gazlar
Isıtma hızı1-50 C/dk
Ölçüm aralığı±0.2 ile  ± 1.00 µV

 

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC)

DSC kontrollü bir atmosfer ortamında sıcaklığın ve zamanın fonksiyonu olarak malzemedeki geçişleri ölçer. Bu geçişler gözlemlenen sıcaklık ve ısı akışlarına bağlıdır. Bu ölçümler endotermik, ekzotermik ve ısı kapasitesindeki değişiklikleri içeren fiziksel ve kimyasal değişimler hakkında kantitatif ve kalitatif bilgi verir.

Sıcaklık aralığıOda sıcaklığı-725 °C

-150 to 300 C (sıvı azot ünitesi ile)

Isı akısı aralığı±0.01 ile  ± 100.0 mW
Isıtma hızı1-50 °C/dk
AtmosferAzot ve helyum
Soğutma suyu debisi300 ml/min

  

 

Cihazlarımız :

Perkin Elmer Lambda 45 UV-Vis Spektrofotometre

Perkin Elmer Lambda 25 UV-Vis Spektrofotometre

UV-VIS Spektroskopisi ; çözelti içindeki bilinmeyen maddelerin tanımlanmasında ve bilinen maddelerin konsantrasyonunun tayin edilmesinde kullanılır. Ultraviyole (100-400nm) ve görünür ışık (400-700nm) (UV-VIS) absorpsiyon spektroskopisi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıltıldıktan sonraki azalmasının ölçülmesidir. Işığın şiddetinin azalması absorplamanın arttığını gösterir. Birçok molekül UV veya Vis dalgaboylarını absorplar ve farklı moleküller farklı dalga boylarını absorplarlar. Bir absorpsiyon spektrumu molekülün yapısını gösteren birçok absorplama bantlarından oluşmaktadır.

Teknik Özellikler :

 • Dalgaboyu aralığı : 190-1100 nm
 • Optik: Çift ışınımlı.
 • Bant aralığı:  Lambda 45 (0.5, -, 4 nm değiştirilebilir) ve Lambda 25 (1nm sabit )
 • Işık Kaynağı : Döteryum ve tungsten lambalar.
 • Çift monokromatör ; Lambda 45’de vardır
 • Reflektans aparatı ile katı örneklerin analizi mümkündür.

 

Uygulama Alanları :

İçme suyu ve atık su analizleri

İlaç uygulamaları

Biyokimyasal uygulamalar

 

 Örnek Teslim Şartları :

 Çözelti halindeki örnekler berrak olmalı ve kör olarak kullanılacak olan çözücü yeterli miktarda getirilmelidir.

 

 

 

Cihaz: MICROMERITICS ASAP 2010

Micromeritics marka ASAP 2010 model bilgisayar donanımlı bu cihaz ile –197 oC deki sıvı azot ortamında azot (N2) gazı adsorpsiyonu tekniğine dayalı olarak katıların m2/g olarak yüzey alanları, hacimleri, gözenek çaplarını ve dağılımlarını  ölçülebilmektedir. Minimum 10 m2/g değerine kadar ölçüm yapabilmektedir. Sonuçlar bilgisayar monitöründen BET yüzey alanı, , Langmuir yüzey alanı  ve gözebek çapları ve  gözenek hacimleri değerleri  ve gözenek dağılımları şeklinde alınabilmektedir. Mikro gözenek sisteminde Harvath-Kawazoe, Dubinin (Astakhov ve Radushkevich modelleri) ve t-plot metodu gibi farklı hesaplama metodları bulunmaktadır.

Ölçümler, pelet, toz ve parça halindeki katı maddeler üzerinde yapılabilmektedir. Örneklerin önceden ısıtılarak su ve nemden arıtılmış olması gereklidir. Ölçüm için en az 100 mg örnek sağlanmalıdır.

Teknik Özellikler

 • Degas : Vakumlu ısıtma 350°C’ye kadar
 • Basınç Aralığı : 0 – 950 mmHg
 • Minimum Yüzey Alanı 10 m2/g
 • Adsorblayıcı gaz : Azot , Argon, Karbondioksit ve Kripton

 

Uygulamalar

 Katı örneklerin,

 • Yüzey alanını
 • Gözenek boyutu dağılımını (mikro-mezo ölçekte)
 • Gözenek çapını
 • Gözenek hacmini belirler.

Cihaz Kullanım Formu: Bet istekformu

 

Cihaz: PERMATRAN-W® Model 3/33

Su buharı geçirgenliği ölçüm cihazı  plastik film ve ambalaj malzemelerinin standart su buharı iletim hızlarının belirlenmesinde kullanılır.

Teknik Özellikler

 • Sıcaklık aralığı: 5-50 °C
 • Ölçüm aralığı: 0.005-1000 g/m2/gün
 • Örnek boyutu: 5 cm2 (çok geçirgen filmlerde maskelenerek) veya 50 cm2
 • Nem aralığı: 100% ve 5-95% bağıl nem

Uygulamalar

Su buharı iletim hızı (WVTR) test sistemi ambalaj uygulamalarında kullanılan bariyer malzemeleri değerlendirmek için tasarlanmıştır

Cihaz Kullanım Formu:  SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ ÖLÇÜM CİHAZI ANALİZ İSTEK FORMU

 

Cihaz: Metrohm 763 Thermomat

PVC ısıl kararlılığı ölçüm cihazı HCl gazının tespiti için  konduktiviteyi kullanarak termal kararlılığın belirlenmesinde kullanılan özel bir cihazdır. PVC-klorlu plastiklerin termal kararlılığının belirlenmesi üç aşamalı bir süreçtir. PVC yüksek sıcaklıklarda bozunur ve bozunduğunda HCl gazı ortaya çıkar. HCl gazı, distile su ile doldurulmuş ölçüm hücresi içine inert azot akışı tarafından taşınır.

Teknik Özellikler

 • Sıcaklık aralığı: 50-220 °C
 • Konduktivite ölçüm aralığı: 0 – 500 µS/cm
 • Örnek ağırlığı: 0.5 g (örnekler toz değil ise küçük parçalara kesilmelidir)

Uygulamalar

Sulu HCl çözeltisinin iletkenliği ölçülerek PVC malzemelerin ısıl kararlılığı ölçülür.

 

Cihaz: Perkin Elmer LS-55 Fluorescence Spectrometers

Floresans spektroskopisi trilyonda bir kadar düşük(nano düzeyde) konsantrasyonları tespit etmektedir. Lüminesans direkt olarak ölçülebilir, küçük emisyon birçok kere az gürültü ile amplifiye edilebilir. Floresan spektrometre taramasında iki seçilebilir dalga boyu (eksitasyon ve emisyon) için seçicilik ve çok-boyutlu bir bilgi elde edilebilir.

Floresans özelliği olan metal kompleks iyonlarının emisyonu ölçülebilir. Florometik analizin organik ve biyokimyasal türlere çok sayıda uygulaması vardır. Florometrenin en önemli uygulamaları, gıda ürünleri, ilaç, klinik numuneler, hücre biyolojisi, hücresel toksisite / canlılık, moleküler toksisite, protein katlama / açılımı, reseptör (basit deneyler, DNS öğretim, bağlanma çalışmaları, ve protein ölçümü), araştırma (tahlil geliştirme, hücre bazlı çalışma), apoptoz çalışmaları ve fagositoz / oksidatif süreçlerinin analizleridir.

Cihaz Kullanım Formu:  FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ ANALİZ İSTEK FORMU

 

AGILENT 1100 Series HPLC (DAD ve RID dedektörlü)

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi kısaca HPLC olarak adlandırılır. Yüksek performans; yüksek resolüsyonu (ayrımı) ifade eder. Mobil fazın yüksek basınçla ilerlemesi sağlandığı için de Yüksek basınçlı Sıvı Kromatografi olarak da adlandırılır.

HPLC analitik ayırma teknikleri amacı ile en yaygın kullanılan cihazdır. Yaygın kullanılma sebepleri duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğudur. En önemlisi ise sanayinin birçok bilim dalının ve toplumun birinci derecede ilgilendiği maddelere geniş bir şekilde uygulanabilirliğidir. Bu tip bileşiklere örnek olarak amino asitler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, ilaçlar ve pestisitler verilebilir. HPLC ünitesi, degasser, pompa, autosampler, kolon ve dedektör olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. Degasser; mobil fazlarda mevcut çözünmüş gazların giderilmesini sağlar.

Kolonlar: C18 kolonu mevcuttur.

Dedektörler: Diode Array Dedektörü (DAD) ve Refractive Index Dedektörü (RID).

Mobil Faz : Analiz edilecek maddeyi (analit) taşıyan hareketli fazdır. Mobil faz genellikle su ve sulu tampon çözeltiler, bunların metanol ve/veya asetonitril ile oluşturulan çözeltileri veya organik solvanlardan oluşur. Mobil fazın bileşimi ve pH değeri ayırmı direk etkiler, kullanılan tekniğe, numune tipi ve  kolona göre mobil faz seçilmelidir.

HPLC’de yapılabilecek Kromotografik Analizler:

 • Normal Faz Kromatografi:

Sabit faz: polar (Silikajel-Polimer ve üzerine bağlanmış –CN, -NO2 veya NH2 dolgu maddeleri)

Mobilfaz: non-polar yada düşük polariteye sahip çözücüler ve karışımları ( Etileter, Kloroform, Hekzan vb.).

Düşük polariteye sahip analit kolondan ilk çıkar. Benzer özelliklere sahip maddelerin birbiri içinde dağılma özelliği yüksek olduğu için  düşük polariteye sahip analit mobil fazda çok iyi çözünür ve kolondan ilk önce çıkar. Ayrıca yine aynı özellik sebebiyle apolar analit polar sabit fazla az etkileştiğinden dolayı kolonda kısa süre tutunabilir. Alıkonma zamanını kısaltmak için mobil fazın polaritesi azaltılır. Alıkonma zamanını arttırmak için mobil fazın polaritesi artırılır.

 • Ters Faz Kromatografi:     

Sabit faz: apolar  ( Silikajel-Polimer ve üzerine bağlanmış C18, oktil veya fenil grupları, metil, etil ve –NH2 gruplu dolgu maddeleri).

Mobilfaz: polar (Metanol, Asetonitril, Tetrahidrofuran gibi güçlü organik çözücülerin zayıf çözücü olan sulu veya tamponlanmış, pH ayarı yapılmış karışımları).

Yüksek polariteye sahip analit kolondan ilk çıkar. Benzer özelliklere sahip maddelerin birbiri içinde dağılma özelliği olduğu için yüksek polariteye sahip analit mobilfazda çok iyi çözünür ve kolondan ilk önce çıkar. Ayrıca yine aynı özellik sebebiyle polar analit apolar sabit fazla az etkileştiğinden dolayı kolonda kısa süre tutunabilir.

Alıkonma zamanını kısaltmak için mobil fazın polaritesi azaltılır. Alıkonma zamanını arttırmak için mobil fazın polaritesi artırılır.

Normal Faz Kromatografide düşük polariteye sahip mobil fazda alıkonma zamanları uzun,  polaritesi arttırılmış mobil fazda alıkonma zamanları kısadır.

Ters Faz Kromatografide yüksek polariteye sahip mobil fazda alıkonma zamanları uzun,  polaritesi azaltılmış mobil fazda alıkonma zamanları kısadır.

 • İyon Değiştirme: 

İyonik bileşikleri ayırmak için kullanılan bir tekniktir. Ayrıca suda çözünen organik maddelerin analizinde de kullanışlıdır.

Katyonlar için negatif yüklü fonksiyonel gruplu dolgu maddeli kolonlar, Anyonlar için pozitif yüklü fonksiyonel gruplu dolgu maddeli kolonlar kullanılır.

İyonun molekül ağırlığı arttıkca kolonda tutunma gücü de artar.

 • Size Exclusion (Eleme): 

Molekül ağırlıkları farkı çok büyük olan analitlerin bir arada analiz leneceği karışımlar için kullanılan bir tekniktir. Genellikle polimer, şeker ve protein analizlerinde kullanılır.

Bu teknikte analitler ve kolon dolgu maddesinde kimyasal değil fiziksel bir etkileşim vardır. Büyük molekül ağırlığı olan analit kolon dolgu maddesindeki porlara sığmadığı için kolonu önce terk eder.

Eleme tekniğinde kullanılan mobilfaz organik çözücü ise GPC (Gel Permeation Chromatography) , sulu çözelti ise GFC (Gel Filtration Chromatography) adını alır.

 • Chiral Ayırma: 

Fiziksel özellikleri aynı olan izomerlerin sabit fazla etkileşime girip izomer çifti olan diastereomere dönüştürülerek özel chiral kolonlar kullanılarak yapılan bir tekniktir.

Cihaz Kullanım Formu: HPLC ANALİZ İSTEK FORMU