Öğretim Görevlileri

Öğr. Görevlisi Deniz ŞİMŞEK

Eğitim

Lisans : Seramik Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 1999

Yüksek Lisans: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002

Doktora : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü –  devam ediyor.

Çalışma Alanları

 • Solüsyon Plasma Sentezleme Yöntemi
 • Biyolojik Olarak Uyumlu Seramik Toz Sentezi
 • Seramik Tozlarının Şekillendirilmesi
 • Sinterleme ve Karakterizasyon

Öğr. Görevlisi Didem BERKÜN

Eğitim

Lisans : Gıda Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 2001

Yüksek Lisans : Biyoteknoloji ve Biyomühendislik,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005

Doktora : –

Çalışma Alanları

 • Yenebilir Selülozik Filmler 
 • Su Buharı Geçirgenliği
 • Adsorpsiyon -Desorpsiyon
 • Gaz Kromatografi Kütle Spektroskopisi (GCMS)

Dr. Öğr. Görevlisi Gülnihal YELKEN

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 1995

Yüksek Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2001 

Doktora : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2011

Çalışma Alanları

 • Atomik Kuvvet Mikroskopu (AKM), AKM ile Hücre Mekanik özelliklerinin ölçülmesi , Tek Hücre Kuvvet Mikroskopu, Mikroskop Teknikleri ile Hücre görüntüleme
 • Biyomalzemeler, Nanotane Teknolojisi, Nanotane Hücre Mekanizması
 • Kolloid ve yüzey Kimyası

Öğr. Görevlisi Nesrin AHIPAŞAOĞLU

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Gazi Üniversitesi, 1994

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Gazi Üniversitesi, 1997

Doktora : – 

Çalışma Alanları

 • Adsorpsiyon – Desorpsiyon,
 • Partikül Gözenek Yüzey alanı
 • Gaz Kromatografi Kütle Spektroskopisi,
 • Kimyasal Sorpsiyon

Dr. Öğr. Görevlisi Özlem ÇAĞLAR DUVARCI

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 1996

Yüksek Lisans : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1999

Doktora : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2008

Çalışma Alanları

 • Küçük ve Geniş Genlikli Salınımlı Akış Davranışları
  Dispersiyon, Suspansiyon, Emülsiyon ve Biyopolimerlerin Reolojisi
  Küçük ve Geniş Deformasyonlar için Reolojik Teknikler
  Nanokristal Toz Hazırlanması (Sol-Jel ve Çöktürme), Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Davranışı