Misyon

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü’nün misyonu,  kimya mühendisliği ve benzeri diğer alanlarda çalışabilecek en güncel bilgi ve becerilere sahip,  sanayi ve toplumun gereksinimlerini destekleyen akademik çalışmalara ve teknolojik yeniliklere katkıda bulunan mühendisler yetiştirmektir.