İYTE Kimya Mühendisliği Tanıtım

ÖSYM PUAN TABLOSU
İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü

İYTE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TANITIM 

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü, toplumumuzun gereksinimleri doğrultusunda, son teknolojileri ve bilgi işlem yöntemleriyle, proje bazlı, öğrenci merkezli aktif bir eğitim yaklaşımı kullanarak Kimya Mühendisleri yetiştirir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim-öğretim yapan bölümümüz, araştırma ile yoğun olarak desteklenmiş eğitim-öğretime ağırlık verir. Düşük tutulan öğrenci-öğretim üyesi oranıyla, her öğrencinin eğitimi esnasında yakın bir şekilde gözlemlenmesi ve yönlendirilmesi sağlanır.

 

LİSANS EĞİTİMİ 

Temel bilimler ve mühendisliğin diğer alanları üzerine kurulu olan lisans ders programı, öğrencilerin aşağıdaki uzmanlık alanlarından birinde sertifika alarak mezun olmalarına imkan sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır:

Ürün ve Süreç Mühendisliği

Biyoteknoloji ve Biyosüreç Mühendisliği

Çevre ve Enerji Teknolojileri

Malzeme ve Yüzey Bilimleri

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü’ndeki öğrenciler mühendislik eğitimi sırasında, 40 iş günü zorunlu sanayi stajı yanında, isterlerse COOP programına kayıt yaptırarak 1 yarıyılda haftada 1 gün sanayide çalışma imkanı bulurlar.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün vizyonuna ve özgörevine uygun olarak, yüksek lisans ve doktora eğitimleri Kimya Mühendisliği programında büyük ağırlık taşımaktadır.

Araştırma alanları ilkesel olarak temel yapıdadır ve her öğretim üyesinin çalışılan mühendislik probleminin altında yatan temel kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapıları ortaya çıkarmasını hedefler.

Ayrıca, önemli endüstriyel problemlere çözüm bulmak amacıyla mühendislik bilimi ve teknolojisinin yeni alanlarında araştırma projeleri yapılır.

Mevcut araştırma alanları biyomühendislik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, kirlilik kontrolü, enerji teknolojileri, katalizörler ve reaksiyon mühendisliği, kimyasal teknolojiler, kompozit malzemeler, mikrogözenekli yapılar, polimer bilimi ve teknolojisi, süreç kontrol ve taşınım olayları konularını kapsamaktadır.