Lisans Eğitim Planı (2015 ve Sonrası)

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA  PROGRAMA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAKTIR.
  2015 MÜFREDATI  
Birinci Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
MATH141Temel Analiz I(3+2)4 
PHYS121Genel Fizik I(3+2)4 
CHEM121Genel Kimya I(3+0)3 
CHEM141Genel Kimya Lab.II(0-2)1 
ENG101İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I(3+0)3 
CHE101Kimya Mühendisliğine Giriş(2-0)2 
Toplam :  17  Kredi
     
     
İkinci Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
MATH142Temel Analiz II(3-2)4 
PHYS122Genel Fizik II(3-2)4 
CHE102Mühendislikte Bilgisayar Araçları(3-2)4 
CHEM122Genel Kimya II(3-0)3 
CHEM142Genel Kimya Lab II(0-2)1 
ENG102İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II(3-0)3 
Toplam : 19  Kredi
     
     
Üçüncü Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
MATH255Diferansiyel Denklemler(4-0)4 
CHE201Mühendislikte Madde ve Enerji Denklikleri(3-0)3 
CHEM221Organik Kimya(4-0)4 
ECON205Ekonominin Prensipleri(3-0)3 
MBG101Biyoloji(3-0)3 
  SINIRLI SEÇMELİ(3-0)3 
HIST201Atatürk İlkeleri I(2-0)Kredisiz 
TURK201Türk Dili I(2-0)Kredisiz 
    Toplam :  20  Kredi
     
Dördüncü Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
CHE210Mühendislikte Numerik Methodlar(3-2)4 
CHE220Termodinamik I(3-0)3 
CHE222Akışkanlar Mekaniği(4-0)4MATH255 Ön Koşul
CHEM222Biyokimyaya Giriş(3-0)3 
  Sınırlı Seçmeli(3-0)3 
HIST202Atatürk İlkeleri II(2-0)Kredisiz 
TURK202Türk Dili II(2-0)Kredisiz 
    Toplam :  17  Kredi
     
     
Beşinci Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
CHEM321Fizikokimya(3-0)3 
CHE311Isı ve Kütle Aktarımı(4-0)4CHE 201 Ön Koşul
CHE321Termodinamik II(3-0)3 
ME231Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(3-0)3 
CHE301Mühendislikte Teknik Yazım ve İletişim(3-0)3 
  Teknik Olmayan Seçmeli(3-0)3 
CHE300Yaz Stajı IKredisiz 
    Toplam :  19  Kredi
     
Altıncı Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
CHE302Kimyasal Kinetik ve Reaktör Tasarımı(4-0)4 
CHE310Kimya Mühendisliği Lab I(0-4)2 
CHE312Ayırma İşlemleri(4-0)4CHE 311 Ön Koşul
CHE330Mühendislikte Matematiksel Modelleme(3-0)3 
  Teknik OlmayanSeçmeli(3-0)3 
  Teknik Seçmeli(3-0)3 
     
    Toplam :  19  Kredi
     
Yedinci Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
CHE402İşlem Dinamiği ve Kontrolü(3-0)3 
CHE410Kimya Mühendisliği Lab II(0-4)2 
CHE420Mühendislik Ekonomisi ve Tasarımı(2-4)4CHE 302 ve CHE 312 Ön Koşul
  Teknik Seçmeli(3-0)3 
  Teknik Seçmeli(3-0)3 
CHE400Yaz Stajı IIKredisiz 
    Toplam :  15  Kredi
     
Sekizinci Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
CHE411Kimya Mühendisliği Lab III(0-4)2CHE 302 ve CHE 312 Ön Koşul
CHE421Mühendislik Tasarımı(2-4)4CHE 420 Ön Koşul
  Teknik OlmayanSeçmeli(3-0)3 
  Teknik Seçmeli(3-0)3 
  Teknik Seçmeli(3-0)3 
MAN211Kurumsal İletişim ve Yönetim Becerileri(3-0)Kredisiz 
     
    Toplam :  15  Kredi
     
    Toplam :  141 Kredi