Araştırma Görevlileri

Ar. Gör. Ateş Batıkan ÖZDAMAR

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2017

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi  2019, Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2020

Doktora : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor.

Çalışma Alanları

 • Baca gazında COyakalama teknolojileri
 • Proseslerin matematiksel modellenmesi, simülasyonu ve proses tasarım çalışmaları
 • Biyokütlenin akışkan yataklı yanma odalarında yakılması
 • Güneş enerjisi destekli gıda kurutma sistemi tasarımı

Ar. Gör. Azime ARIKAYA

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Ankara Üniversitesi, 2015

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Ankara Üniversitesi, 2018

Doktora : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor.

Çalışma Alanları

 • Mikrobiyal enzim üretimi
 • Enzimatik/katalitik reaksiyonlar (esterleşme, transesterleşme, halka açılma reaksiyonları)
 • Biyokimyasal reaksiyon kinetiği
 • Katı katalizörlerin geliştirilmesi
 • Değerli kimyasalların sentezi
 • Biyokütle dönüşümü & Yeşil Kimya

Ar. Gör. Burcu SIRMA

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi, 2015

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 2018

Doktora : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor.

Çalışma Alanları

 • Polimer bazlı biyomalzemelerin sentezi ve karakterizasyonu
 • Peptid bazlı hidrojellerin geliştirilmesi
 • Farklı uygulamalar için yeni fonksiyonel hidrojellerin geliştirilmesi
 • Sıvı kristal polimerik kaplamaların tasarlanması
 • Işığa duyarlı akıllı polimerik malzemeler

Ar. Gör. Damla YALÇIN

Eğitim

Lisans :    Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2018

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor,  İlaç ve Kozmetik Üretimi Teknolojileri, Ege Üniversitesi – Devam ediyor

Çalışma Alanları

 • Hidrojeller
 • İlaç Taşıyıcı Sistemleri
 • Biyofonksiyonel Malzemeler

Ar. Gör. Dildare METİN BAŞALP

Eğitim

Lisans :    Kimya Mühendisliği, Ege Üniversitesi, 1999

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2002

Doktora : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2017

Çalışma Alanları

 • Polimer kompozitlerin işlenmesi ve karakterizasyonu
 • Laktid ve Kaprolakton bazlı biopolimerlerin sentezi ve karakterizasyonu

Ar. Gör. Elif GÜNGÖRMÜŞ DELİİSMAİL

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2012

Yüksek Lisans : Çevre Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2015

Doktora : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor.

Çalışma Alanları

 • Aside dayanıklı membran geliştirme
 • Antibakteriyel membran geliştirme
 • Antitıkanma özellikli membran geliştirme
 • Polimerizasyon

Ar. Gör. Emre DEĞİRMENCİ

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2016

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2018

Doktora : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor.

Çalışma Alanları

 • Çok işlevli kompozit nano-malzemeler
 • Karbon nanoyapıları
 • Yanma modellemesi
 • Detaylı kimyasal kinetik modelleme

Ar. Gör. Gizem CİHANOĞLU

Eğitim

Lisans :    Kimya Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010

Yüksek Lisans :   Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü , 2014

Doktora :  Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  – Devam ediyor.

Çalışma Alanları

 • Metal-hava bataryalarındaki gaz difüzyon elektrot performansının incelenmesi
 • Kimyasal Buhar Biriktirme yöntemi ile ince film kaplamaların gerçekleştirilmesi
 • Çinko-Nikel bataryalar için çinko ve nikel elektrotların hazırlanması ve performanslarının incelenmesi

Ar. Gör. Gizem SAYGI

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, Gazi Üniversitesi, 2012

Yüksek Lisans : Çevre Bilimleri,  Ege Üniversitesi, 2015, 

Yüksek Lisans :Kimya Mühendisliği,  Ege Üniversitesi, 2016

Doktora : Kimya Mühendisliği,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor

Çalışma Alanları

 • Fotokatalitik parçalama
 • Adsorpsiyon
 • Atıksu arıtımı
 • Hava arıtımı

Ar. Gör. Günsev DİZOĞLU

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği,  Ege Üniversitesi, 2017

Yüksek Lisans :Kimya Mühendisliği,  Ege Üniversitesi, 2019

Doktora : Kimya Mühendisliği,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor

Çalışma Alanları

 • Heterojen katalizörlerin kullanımı, sentezi ve karakterizasyonu
 • Biyokütlenin değerli kimyasallara dönüşümü
 • Esterifikasyon, asetilasyon reaksiyonları ve ürün analizi

Ar. Gör. Merve KARABIYIK

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2014

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2016

Doktora : Kimya Mühendisliği,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor

Çalışma Alanları

 • Kimyasal buhar biriktirme (CVD) yöntemiyle polimerik ince film kaplamaların üretilmesi
 • Elektro-optik sistemler için polimerik koruyucu kaplamaların geliştirilmesi
 • Sensör teknolojileri
 • Polimerik Fonksiyonel kaplamaların üretilmesi

Ar. Gör. Oğuzhan AKIN

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2018

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor

Doktora

Çalışma Alanları

 • Heterojen katalizör sentezi ve karakterizasyonu
 • Biyokütle dönüşümleri

Ar. Gör. Selin ŞEN

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2016

Yüksek Lisans : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2019

Doktora : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor.

Çalışma Alanları

 • İlaç taşıyıcı sistemleri
 • Peptit sentezi
 • Kendiliğinden düzenlenme
 • Polietilen glikol (PEG)
 • Fotokatalizör
 • Çinko oksit

Ar. Gör. Şefika Çağla GÜNDOĞAN

Eğitim

Lisans :  Kimya Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi 2010

Yüksek Lisans :Enerji Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2013

Doktora : Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor

Çalışma Alanları

 • Adsorpsiyon
 • Enerji geri dönüşüm ve depolama sistemleri
 • Adsorpsiyonlu ısı pompaları
 • Grafen ve grafen oksit sentezi
 • Isı transfer özelliklerinin belirlenmesi (Isı İletkenliği ve Özgül Isı Kapasitesi Ölçümleri) –

Ar. Gör. Yaşar Kemal RECEPOĞLU

Eğitim

Lisans : Kimya Mühendisliği,  Ege Üniversitesi, 2015

Yüksek Lisans :Kimya Mühendisliği,  Ege Üniversitesi, 2017

Doktora : Kimya Mühendisliği,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Devam ediyor

Çalışma Alanları

• Adsorpsiyon/iyon değiştirme
• Doğal polimerlerden fonksiyonel malzeme sentezi ve bu malzemelerin karakterizasyonu
• Su kaynaklarından lityum kazanılması
• Atık su arıtımı