Araştırma Laboratuvarları

Laboratuvarda bulunan başlıca cihazlar; UV Spektrofotometre,  Viskozite Ölçüm Cihazı, Nem Tayin Cihazı, Dissolüsyon Test Cihazı, Difüzyon Hücresi, Otomatik Film Aplikatör, Soğutmalı İnkübatör, Santrifüj, Blender, Ultrasonik Banyo, Isıtmalı Su Banyosu, Soğutmalı Su Banyosu, Çalkalamalı Su Banyosu, Vakumlu Fırın, Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı, Vakum Pompası, Teraziler (maks.220 g ve maks. 1kg), pH Metreler, Mekanik Karıştırıcı, Çoklu Manyetik Karıştırıcı’dır.

Polimer laboratuvarında, polimerlerin bozunması, bozunma önleyici katkı maddeleri, alev geciktiriciler, emülsiyonlar, sentetik ve biyolojik yüzey aktif maddeler, ultrason kontrast ajanı olarak mikroköpükçüklerin tasarımı, nano filmler ve nano tanecikler üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvarda sentez ve karakterizasyon deneyleri yapılmaktadır. Laboratuvarda bulunan başlıca cihazlar:   Methrom PVC Termomat Cihazı, Fiber Optik UV-Visible Spektrofotometre, El tipi Vis Spektrofotometre, Optik Mikroskoplar, Dijital Kamera ve Sıcak Levha, Buhar Fazı Ozmometresi, Resistivite Ölçer, Süperkritrik Etanol Kurutma Sistemi, Santrifüjler, Otomatik Titratör, Ultrasonik Homojenazitör, Flokülasyon Test Cihazı, Brevster Açısı Mikroskopu (BAM), Langmuir-Blodgett (LB) Cihazı, Şırınga pompası’dır.

Bu laboratuvarda çevresel örneklerin örnekleme öncesi hazırlanması ve işlenmesi ve örnekleme sonrası analize hazır hale getirilmek üzere için işlenmesi için gerekli cihazlar bulunmaktadır.  Bu cihazlar arasında Ultrasonik Su Banyosu, Döndürmeli Buharlaştırıcı, Vakumlu Etüv, Isıtıcılı Çalkalayıcı, Manyetik Karıştırıcı, Hassas Terazi bulunmaktadır.  Ayrıca, ölçüm ve analiz cihazları da vardır: Spektrofotometre, COD Reaktörü, BOD Cihazı ve  pH Metre.  Örnekler bölüm ve üniversitedeki çeşitli laboratuvarlarda bulunan cihazlar ile analiz edilebilmektedir.  Bu cihazlar arasında Yüzey Alanı Analiz Cihazı, X-Işını Kırınım Cihazı, Taramalı Elektron Mikroskobu, Elemental Analiz Cihazı, Fourier Transfer Infrared Spektrometresi, Kimyasal Sorpsiyon Cihazı, İndüktif Eşleşmiş Plazma – Kütle Spektrometre Cihazı (ICP MS), Gaz Kromatografi – Kütle Spektrometre Cihazı (GC-MS), FID, TCD, ECD Dedektörlü Gaz Kromatografi Cihazı, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı (HPLC), İyon Kromatografi Cihazı (IC), Toplam Organik Karbon Cihazı (TOC) bulunmaktadır.

Bu laboratuvarda homojen ve heterojen reaksiyon, ve yakıt pili sistemleri bulunmaktadır. Laboratuvarda bulunan başlıca cihazlar şunlardır: Yüksek Basınç Karıştırmalı Tank Reaktörü, Akış Reaktörü, Otoklavlar, Yakıt Pili Sistemi, Kül ve Kalsinasyon Fırınları, Gaz Kromatografi Cihazı, Bilyeli Değirmen, pH Metre, Döner Buharlaştırıcı, Santrifüj, Su Banyosu. Yüzey Alanı Analiz Cihazı’na, X-Işını Kırınım Cihazı’na, Taramalı Elektron Mikroskopu’na, Elemental Analiz Cihazı’na, Fourier Transfer Infrared Spektrometresi’ne, Kimyasal Sorpsiyon Cihazı’na bölüm ve üniversite içerisinden ulaşılabilmektedir.


Bu laboratuvar, nanotıp ve kontrollü ilaç taşınması, biyolojik saflaştırmalar ve biyosensör uygulamaları için polimerleri içeren, biyolojik olarak işlevsel polimerik malzemelerin tasarımı, sentezi ve uygulamaları üzerine odaklanmıştır. Laboratuvar, kendi bünyesinde Polimer Sentez Reaktörleri, Sıvı Kromatografisi Ekipmanları, UV lambası, pH/iyon Metre, Biorad Mini-Protean Jel Elektroforez Sistemi, Ultrasonikasyon Banyosu cihazlarına sahiptir. Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) and Fourier Transform InfraRed (FTIR) Spektrometreleri, Taramalı Elektron (SEM), Atomik Kuvvet (AFM) ve Konfokal Mikroskopları, Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC), Yüzey Plazmon Rezonans (SPR), Yüksek-hız Santrifüjleri, Hücre Kültürü Laboratuvarı olanakları, Akış Sitometresi, UV-Vis Spektrometresi cihazlarına bölüm ve üniversite içerisinden ulaşılabilmektedir.

Bu laboratuvarda homojen ve heterojen reaksiyon sistemleri bulunmaktadır. Laboratuvarda bulunan başlıca cihazlar şunlardır: Karıştırmalı Tank Reaktör, Borusal Reaktör, Gaz Kromatografisi, Peristaltik Pompa, Plakalı ve Elektrotermal Mantolu Isıtıcılar, Soğutmalı Su Sirkülasyonu, Su Banyosu ve Reaksiyon Modelleme amacıyla kullanılan bilgisayarlar. Yüzey Alanı Analiz Cihazı’na, X-Işını Kırınım Cihazı’na, Taramalı Elektron Mikroskopu’na, Elemental Analiz Cihazı’na, Fourier Transfer Infrared Spektrometresi’ne, Kimyasal Sorpsiyon Cihazı’na bölüm ve üniversite içerisinden ulaşılabilmektedir.

Bu laboratuvarda mikroalg gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından konvansiyonel yakıt -mesela biyodizel- üretimi yapabilecek katalitik malzemelerin sentezi ve bunların geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaç için farklı türlerde mikroalgler büyütülmekte ve yağ çıkarıldıktan sonra üretilen katalizörlerin biyodizel üretimindeki perfomansları test edilmektedir. Bunlara ilaveten, hidrojen enerjisi ve uygulaması çalışmaları da yapılmaktadır. Mesela, farklı yenilenebilir yakıtlardan -biyoetanol gibi- yüksek hidrojen seçiciliğine ve aktiviteye sahip katalitik malzemelerin geliştirilmesi incelenmektedir. Ayrıca, PEM elektrolizör ve güneş panelleri kullanılarak sudan yenilenebilir hidrojen üretimi için elektrokatalizör geliştirilmesi ve bunların uygulaması da çalışılmaktadır. Bunun için bu laboratuvar bünyesinde üretilen 50 W’lık 5 hücreli PEM elektrolizörü bulunmaktadır. Bu PEM elektrolizörü ve güneş panelleri kullanılarak İYTE kampüsünde 6 ay boyunca farklı hava şartlarında hidrojen üretim performansı test edilmiştir. Bu konulardaki çalışmalar devam etmektedir.