Eğitim Laboratuvarları

İletkenlik, pH metre ve spektrometre gibi araştırma ve eğitim cihazları uygulamalı fiziksel kimya, fiziksel ve kimyasal denge ve kinetiği konularında lisans ve yüksek lisans araştırmalarını yürütmek amacı ile kullanılmaktadır.

Bu laboratuvar lisans derslerinde öğrencilere açık uçlu problem yaklaşımı ile temel işlemler cihazı üzerinde doğru ve güvenilir veri toplamayı, değerlendirmeyi ve  temel işlemler derslerindeki bilgilerini ilgili derslerdeki teorik bilgilerle karşılaştırarak güçlendirmek amacı ile kullanılmaktadır.  Bu laboratuvar kesikli damıtma, sabit ve akışkan yatak, sürekli karıştırmalı reaktör, yoğuşmalı soğutma, gaz absorpsiyonu, sıvı-sıvı ektraksiyon ve süreç kontrol ünitelerinden oluşmaktadır.