Program Amaç ve Çıktıları

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

 1. Kimya mühendisliği bilgi birikimi ile Ulusal veya Uluslararası sektörlerde ve Ar-Ge birimlerinde tercih edilen,
 2. Geniş bir sektör yelpazesinde görev alabilen,
 3. Çalıştığı sektörde yöneticilik görevi üstlenebilen,
 4. Çeşitli bilim dallarındaki lisansüstü programlarda tercih edilen öğrenciler yetiştirmektir.

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgi birikimlerini mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik kullanabilme becerisi
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve uygun yöntemleri seçerek çözüme ulaşma becerisi
 3. Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimlere yönelik olarak bir sistemi, sistem bileşenini, mühendislik süreçleri ve ürünlerini tasarlama becerisi
 4. Bilişim teknolojilerini ve güncel teknikleri mühendislik uygulamalarına yönelik kullanma becerisi
 5. Mühendislik araştırmalarında deneyleri tasarlama, yürütme ve sonuçları yorumlama becerisi
 6. Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi
 7. Türkçe ve İngilizce yazılı/sözel etkin iletişim kurma becerisi
 8. Yaşam boyu öğrenmenin ve bunun gerekliliğinin bilinci
 9. Mühendislik standartları, mesleki etik ve sorumluluk bilinci
 10. Girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık ve proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı konularında bilgi
 11. Çağın sorunları ve mühendislik uygulamalarının toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkileri ile hukuksal sonuçlar konusunda bilgi ve duyarlılık
 12. Araştırma ile iç içe eğitimin çıktısı olarak araştırma ve geliştirmeye yatkınlık
 13. Disiplinleri ile ilintili alanlardan birinde bilgi birikimi