Eğitim Laboratuvarları

Temel Ölçümler Laboratuvarı

İletkenlik, pH metre ve spektrometre gibi araştırma ve eğitim cihazları uygulamalı fiziksel kimya, fiziksel ve kimyasal denge ve kinetiği konularında lisans ve yüksek lisans araştırmalarını yürütmek amacı ile kullanılmaktadır.

Temel İşlemler Laboratuvarı

Bu laboratuvar lisans derslerinde öğrencilere açık uçlu problem yaklaşımi ile temel işlemler cihazı üzerinde doğru ve güvenilir veri toplamayi, değerlendirmeyi ve  temel işlemler derslerindeki bilgilerini ilgili derslerdeki teorik bilgilerle karşılaştırarak güçlendirmek amacı ile kullanılmaktadır.  Bu laboratuvar kesikli distilasyon, sabit ve akışkan yatak, süreklii karıştırmalı reaktör, yoğuşmalı soğutma, gas absorpsiyonu, sıvı-sıvı ektraksiyon ve proses kontrol ünitelerinden oluşmaktadır.