Çift Anadal / Yandal

İYTE Kimya Mühendsiliği Bölümü Öğrencilerine   Çift Ana Dal uygulayan bölümler; Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’dür.

İYTE Kimya Mühendsiliği Bölümü Öğrencilerine Yan Dal uygulayan bölümler; Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’dür.