Araştırma Merkezleri

İYTE, öncelikle yürütülmekte olan araştırmalara altyapı desteği sağlamak, üniversite ve sanayi kuruluşlarının problemlerinin çözümünde yardımcı olmak amacıyla çok sayıda merkez araştırma laboratuvarı ve tematik ileri araştırma merkezi kurmuştur.

DPT tarafından sağlanan yatırım desteği ile kurulan bu merkezlerden Malzeme Araştırma Merkezi, Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi, tüm olanaklarıyla İYTE ve diğer üniversitelerde yürütülen araştırmalara destek vermekte, sanayinin problemlerine çözüm geliştirmeye çalışmaktadır.

Aynı şekilde, DPT desteği ile kurulan Kütle Spektrometre Merkezi, Kompozit Malzemeler Araştırmalar Merkezi ve Uygulamalı Kuantum Merkezi de kuruluş aşamalarını tamamlayıp kısa süre içinde İYTE ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden araştırmacıların kullanımına açık hale gelecektir.

Gerek merkez laboratuvarları ve ileri araştırma merkezleri, gerekse bölüm ve programlarındaki gelişmiş laboratuvar donanımıyla İYTE, çok sayıda ulusal (TÜBİTAK, DPT, SAN-TEZ, BAP) ve uluslararası (AB) proje yürütmektedir.
 

IYTE-MAMBIOMERÇevre ARGEJEOMER