Ali Can Kızılkaya Araştırma Grubu

Name:

Ali Can Kızılkaya

Education:

 • Ph.D.   Kimya ve Kimya Mühendisliği, Eindhoven University of Technology, 2014
 • M.Sc.   Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2010
 • B.Sc.    Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007

Experience:

 • Yardımcı Doçent     : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2017-
 • AR-GE Mühendisi   : AkzoNobel Kemipol, 2015-2017
 • Araştırmacı             : Shell Technology Centre Amsterdam, Mart- Temmuz 2015
 • Araştırma Görevlisi : Kimya ve Kimya Mühendisliği, Eindhoven University of Technology, 2010-2014
 • Araştırma Görevlisi : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008-2010

Research Area(s):

Sentez gazından yakıt üretimi (Fischer-Tropsch Sentezi) için etkin ve seçici katalizörlerin geliştirilmesi, heterojen katalizörlerin kimyasal yapı ve katalitik özellikleri arasındaki ilişkilerin saptanması, heterojen katalizör yüzeylerindeki reaksiyon mekanizmalarının kuantum kimyasal ve kinetik modellenmesi, deneysel yüzey karakterizasyonu, organik kaplamaların substrat yüzey yapıları ile performans ilişkilerinin saptanması.

 

Courses:

 

Undergraduate

Graduate

Graduate Students:

Publication List (peer reviewed, SCI):

 • Kızılkaya A.C., Niemantsverdriet J.W., Weststrate C.J., Oxygen Adsorption and Water Formation on Co(0001), J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 4833-4842.
 • Kızılkaya A.C., Niemantsverdriet J.W., Weststrate C.J., Ammonia Adsorption and Decomposition on Co(0001) in relation to Fischer-Tropsch Synthesis, J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 3834-3845.
 • Weststrate C.J., Kızılkaya A.C., Rossen E.T.R., Verhoeven M.G.W.M., Ciobica I.M., Saib A.M., Niemantsverdriet J.W., Atomic and Polymeric Carbon on Co(0001): Surface Reconstruction, Graphene Formation, and Catalyst Poisoning, J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 11575-11583.
 • Kızılkaya A.C., Gracia J., Niemantsverdriet J.W., A Direct Relation Between Adsorbate Interactions, Configurations, and Reactivity: CO oxidation on Rh(100) and Rh(111), J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 21672-21680.
 • Jansen M.M.M., Gracia J., Kızılkaya A.C., Nieuwenhuys B.E., Niemantsverdriet J.W., How Surface Reactivity Depends on the Configuration of Coadsorbed Reactants: CO Oxidation on Rh(100), J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 17127-17135.
 • Kızılkaya A.C., Senkan S., Onal I., Investigation of Ruthenium-Copper Bimetallic Catalysts for Direct Epoxidation of Propylene: A DFT Study, J. Mol. Cat. A: Chem., 2010, 330, 107-111.
 • Kızılkaya A.C., Fellah M.F., Onal I., Direct Gas-Phase Epoxidation of Propylene to Propylene Oxide through Radical Reactions: A Theoretical Study, Chem. Phys. Lett., 2010, 487, 183-189.