BÖLÜM ÖDÜL / PROJE / PATENT LİSTESİ – 2020

(06.01.2020)

2551-TÜBİTAK – British Council (Birleşik Krallık) İkili İşbirliği  

Türkiye’de Gediz Grabeni’nde Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Enerji Sistemlerinin Sürdürülebilir Gelişimi için Jeotermal Akışkanlarda Bor Yönetimi (Managing boron in geothermal fluids for sustainable development of high temperature geothermal energy systems in Gediz Graben, Turkey) 2014 yılından itibaren yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı kapsamında 2019 yılı başvuruları içerisinde desteklenecek 7 projeden biri oldu.

(Eylül 2019)

Uluslararası Patent- PCT-WO 2016/108774 A1-
(https://patents.google.com/patent/WO2016108774A1/en)

Bu buluş, midede uzun dayanımlı, mukus tabakasına daha iyi bir difüzyonu sağlayabilecek ve H. pylori’nin neden olduğu enfeksiyonun önlenmesi/tedavisi ile ilgilidir. Buluş; gastrointestinal sistemde lokalize olabilen biyopolimer kompozit mikroküreler içerisinde enkapsüle edilmiş biyoaktif ajanın H. pylori’nin lokal tedavisi ve/veya ilaç salım profillerinin iyileştirilmesini içermektedir. Böylelikle aktif maddeyi istenilen hız ve periyotlarda hedeflenen gastrik mukozal dokuya vermek amacıyla etkin bir tedavi yöntemi sunmaktadır

 

(2017 – 2019)

Proje TÜBİTAK 1001-116M096Kontrollü Antibiyotik Salimi Yapan Kitosan/Silika Bazli Kompozit Doku İskelelerinin Geliştirilmesi Ve Sert Doku Mühendisliği İçin Kullanim Potansiyelinin Araştirilmasi

Projede geliştirilen kemik doku oluşumunu tetikleyen, gözenekli biyobozunur kompozit doku iskelesi; istenilen mekanik ve yapısal özellikleri sağlamasının yanısıra, hedef bölgede uzun dönemde antibiyotik salımı gerçekleştiren ve enfeksiyonu engelleyen özelliği ile fonksiyonel özellik kazandırılmış bir biyomalzemedir.

(21.01.2020)

Prof. Dr. Erol Şeker – Ar. Gör. Özgün Deliismail

Designed 2 Scale Challenge

Direct Algae to Biofuel: Biofuel Production from Marine Microalgae without Harvesting and Dewatering

(01.05.2019)

BAP-2019IYTE0286 “Adsorpsiyonlu ısı Pompalarının ısı transfer özelliklerinin artırılmasına yönelik ısı iletkenliği yüksek indirgenmiş grafen oksit sentezi”

Isı iletkenliği yüksek grafen sentezi ile adsorpsiyonlu ısı pompalarının performans katsayısının artırılması hedeflenmektedir.