Lisans Eğitim Planı (2014 ve Öncesi)

      
 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA  PROGRAMA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAKTIR. 
   2010 MÜFREDATI  
 Birinci Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
 MATH141Temel Analiz I(3+2)4 
 PHYS121Genel Fizik I(3+2)4 
 CHEM121Genel Kimya I(3+0)3 
 CHEM141Genel Kimya Lab.II(0-2)1 
 ENG101İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I(3+0)3 
 CHE 101Kimya Mühendisliğine Giriş(2-0)2 
 CS 101Temel Bilgi Teknolojileri(1-2)Kredisiz 
 Toplam :  17  Kredi
      
 İkinci Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
 MATH142Temel Analiz II(3-2)4 
 PHYS122Genel Fizik II(3-2)4 
 CS102Temel Bilgisayar Bilimi ve Programlanması(2-2)3 
 CHEM122Genel Kimya II(3-0)3 
 CHEM142Genel Kimya Lab II(0-2)1 
 ENG 102İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II(3-0)3 
 Toplam : 18  Kredi
      
      
 Üçüncü Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
 MATH255Diferansiyel Denklemler(4-0)4 
 CHE201Mühendislikte Madde ve Enerji Denklikleri(3-0)3 
 CHEM221Organik Kimya(4-0)4 
 ECON205Ekonominin Prensipleri(3-0)3 
 MBG101Biyoloji(3-0)3 
   SINIRLI SEÇMELİ(3-0)3 
 HIST201Atatürk İlkeleri I(2-0)Kredisiz 
 TURK201Türk Dili I(2-0)Kredisiz 
     Toplam :  20  Kredi
      
 Dördüncü Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
 CHE210Mühendislikte Numerik Methodlar(3-2)4 
 CHE220Termodinamik I(3-0)3 
 CHE222Akışkanlar Mekaniği(4-0)4MATH255 Ön Koşul
 CHEM222Biyokimyaya Giriş(3-0)3 
   Sınırlı Seçmeli(3-0)3 
 HIST202Atatürk İlkeleri II(2-0)Kredisiz 
 TURK202Türk Dili II(2-0)Kredisiz 
     Toplam :  17  Kredi
      
      
 Beşinci Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
 CHEM321Fizikokimya(3-0)3 
 CHE311Isı ve Kütle Aktarımı(4-0)4CHE 201 Ön Koşul
 CHE321Termodinamik II(3-0)3 
 ME 231Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(3-0)3 
 ENG301Teknik Yazım ve İletişim(3-0)3 
   Teknik Olmayan Seçmeli(3-0)3 
 CHE300Yaz Stajı IKredisiz 
     Toplam :  19  Kredi
      
 Altıncı Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
 CHE302Kimyasal Kinetik ve Reaktör Tasarımı(4-0)4 
 CHE310Kimya Mühendisliği Lab I(0-4)2 
 CHE312Ayırma İşlemleri(4-0)4CHE 311 Ön Koşul
 CHE330Mühendislikte Matematiksel Modelleme(3-0)3 
   Teknik OlmayanSeçmeli(3-0)3 
   Teknik Seçmeli(3-0)3 
      
     Toplam :  19  Kredi
      
 Yedinci Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
 CHE402İşlem Dinamiği ve Kontrolü(3-0)3 
 CHE410Kimya Mühendisliği Lab II(0-4)2 
 CHE420Mühendislik Ekonomisi ve Tasarımı(2-4)4CHE 302 ve CHE 312 Ön Koşul
   Teknik Seçmeli(3-0)3 
   Teknik Seçmeli(3-0)3 
 CHE400Yaz Stajı IIKredisiz 
     Toplam :  15  Kredi
      
 Sekizinci Yarıyıl   Önkoşul/ Yan Koşul
 CHE411Kimya Mühendisliği Lab III(0-4)2 
 CHE421Mühendislik Tasarımı(2-4)4CHE 420 Ön Koşul
   Teknik OlmayanSeçmeli(3-0)3 
   Teknik Seçmeli(3-0)3 
   Teknik Seçmeli(3-0)3 
 MAN211Kurumsal İletişim ve Yönetim Becerileri(3-0)Kredisiz 
      
     Toplam :  15  Kredi
      
     Toplam :  140 Kredi