Hakkımızda

Chemical Engineering is a discipline concerned with developing processes and designing and operating plants to change materials’ physical or chemical states. It deals with the technology of large-scale chemical production and the manufacture of products through chemical processes in an economical and safe manner. Chemical engineers have the chance to work in the development of new products, production devices and equipment, in design and installation, investigation of factories’ safety and efficiency, and in sales and marketing departments. They may establish their own enterprises and thereby create high-end technology using the raw materials available in their countries. The products of interest cover a wide range including plastics and resins, paints and electro-coatings, soaps and detergents, half- conductors, integrated circuits, CD and computer chips, ceramics, cement, polymer composites, petrol and petrochemical products, synthetic fibers, textile, cosmetics, catalysts, biomedical devices and systems, gene technology, medicine, enzymes and yeasts, food and other materials used in daily life. In these respects, chemical engineers act as a bridge between chemists and industry.
Department of Chemical Engineering trains chemical engineers that can fulfill the population’s needs with its computerized laboratories of the latest technology; realize cooperation with the industry by administrating project-based, student centered active education.
The Department which offers undergraduate, master’s and PhD. programs gives priority to decent education supported by research. Student to faculty ratio is kept low to assure that each student’s progress is being supervised throughout their studies. The undergraduate curriculum which is built on the basic sciences and other branches of engineering to accomplish these objectives is structured in such a way that students can specialize in one of the four tracks: Product and Process Engineering Biotechnology and Bioprocess Engineering, Environmental and Energy Technologies, Materials and  Surface Science. The progress of the department is accredited by MÜDEK (The Evaluation and Accreditation Foundation of Engineering Education Programs). Accordingly, our department has deserved to receive the label EUR-ACE (European Accredited Engineering Program) given by ENAEE ( European Network for Accreditation of Engineering Education).
Emphasis is high on the graduate education in Master of Science and the PhD. Degree programs which is one of the major reasons for the foundation of Izmir Institute of Technology. The research efforts are fundamental in nature, that is, each of the faculty focuses on understanding the basic chemical, physical, and biological phenomena that underlie the engineering research problem under consideration. Also research projects on new grounds in engineering science and development of new technologies are investigated for the solution of important industrial problems. Current research topics cover various areas of bioengineering, biotechnology, nanotechnology, pollution control, energy technologies, catalyst reaction engineering, chemical technologies, composite materials, microporous materials, polymer science and technology, process control and transportation.
Erol Şeker, PhD
Professor and Chair
E-mail: che@iyte.edu.tr
Tel : +90 232 750 6640 – 6641
Fax : +90 232 750 6645/Kimya Mühendisliği, temel ve mühendislik bilimleri bilgilerini kullanarak, insanlığın refahını artıracak, teknolojinin gereksinimlerini karşılayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak hammadde, ara ve nihai ürünlerin geliştirilmesine ve üretimine yönelik laboratuvar, pilot ve gerçek tesis faaliyetlerinden sorumlu bir disiplindir.
Çok geniş bir çalışma alanına sahip Kimya Mühendisleri, plastik ve reçine, boya ve elektro kaplama, sabun ve deterjan, yarıiletken, entegre devre, CD ve bilgisayar çipi, seramikler, çimento, polimer kompozitler, petrol ve petrokimya ürünleri, sentetik elyaf, tekstil, kozmetik, katalizör, biyomalzemeler, biyomedikal cihaz ve sistem, gen teknolojisi, ilaç, enzim ve maya, gıda gibi günlük hayatımızda kullandığımız temel ihtiyaç maddelerinin üretimi gibi pek çok iş kolunda çalışırlar. Bu iş kolları içerisinde, yeni ürünlerin bulunup geliştirilmesi; üretim araç ve ekipmanlarının geliştirilmesi, tasarımı ve kurulması; mevcut üretimin iyileştirilmesi; fabrikanın güvenli ve verimli çalıştırılması; satış ve pazarlama gibi farklı bölümlerde görev alırlar. Kendi girişimleriyle iş kurabilir, ülkedeki mevcut hammadde kaynaklarını kullanarak katma değeri yüksek ürünler geliştirebilirler.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü, sahip olduğu seçkin akademik kadrosu, zengin laboratuvar altyapısı ve öğrenci merkezli aktif öğrenmeyi hedef alan eğitim yapısı ile toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek üst düzeyde akademik bilgi ile donatılmış, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş, çözüm üretebilen, etik değerlere bağlı, girişimci, lider özellikte kimya mühendisleri yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzün sürekli gelişimi Amerika Birleşik Devletleri’nde ABET, İngiltere’de ECUK gibi mühendislik programlarını akredite etmekle sorumlu olduğu kurumların bağlı olduğu Washington Accord’a üye olan MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. İYTE Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği lisans Programı mezunları, bu akreditasyon vasıtasıyla ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından verilen EUR-ACE (European Accredited Engineering Program) etiketi almaya hak kazanmıştır.
Bölümümüz, lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora seviyesinde de eğitim vermektedir. Lisansüstü programlarımızda biyomühendislik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, çevre kirliliği kontrolü, enerji teknolojileri, katalitik reaksiyon mühendisliği, kimyasal teknolojiler, kompozit malzemeler, mikro gözenekli malzemeler, polimer bilimi ve teknolojisi, süreç kontrolü ve taşınım olayları konularında araştırmalar yapılmaktadır.
Bilimsel, teknolojik ve endüstriyel problemlere çevresel, etik ve ekonomik açılardan en doğru çözümleri üretebilmek için araştırma alanlarına her dönem yenilerini ekleyen İYTE Kimya Mühendisliği lisans ve lisansüstü programlarının tüm faaliyetleri endüstri, kamu, akademi ve mezunlar gibi paydaşlardan oluşan bir Danışma Kurulu tarafından denetlenen bir “sürekli iyileştirme döngüsü” çerçevesinde sürdürülmektedir.
Prof. Dr. Erol Şeker
Bölüm Başkanı
E-mail: che@iyte.edu.tr
Tel : +90 232 750 6641 – 6642
Faks : +90 232 750 6645