Program Çıktıları

Kimya Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları
1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgi birikimlerini mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik kullanabilme becerisi
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve uygun yöntemleri seçerek çözüme ulaşma becerisi
3. Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimlere yönelik olarak bir sistemi, sistem bileşenini, mühendislik süreçleri ve ürünlerini tasarlama becerisi
4. Bilişim teknolojilerini ve güncel teknikleri mühendislik uygulamalarına yönelik kullanma becerisi
5. Mühendislik araştırmalarında deneyleri tasarlama, yürütme ve sonuçları yorumlama becerisi
6. Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi
7. Türkçe ve İngilizce yazılı/sözel etkin iletişim kurma becerisi
8. Yaşam boyu öğrenmenin ve bunun gerekliliğinin bilinci
9. Mühendislik standartları, mesleki etik ve sorumluluk bilinci
10. Girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık ve proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı konularında bilgi
11. Çağın sorunları ve mühendislik uygulamalarının toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkileri ile hukuksal sonuçlar konusunda bilgi ve duyarlılık
12. Araştırma ile iç içe eğitimin çıktısı olarak araştırma ve geliştirmeye yatkınlık
13. Disiplinleri ile ilintili alanlardan birinde bilgi birikimiİYTE Kimya Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları
1.       Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgi birikimlerini mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik kullanabilme becerisi
2.       Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve uygun yöntemleri seçerek çözüme ulaşma becerisi
3.       Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimlere yönelik olarak bir sistemi, sistem bileşenini, mühendislik süreçleri ve ürünlerini tasarlama becerisi
4.       Bilişim teknolojilerini ve güncel teknikleri mühendislik uygulamalarına yönelik kullanma becerisi
5.       Mühendislik araştırmalarında deneyleri tasarlama, yürütme ve sonuçları yorumlama becerisi
6.       Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi
7.       Türkçe ve İngilizce yazılı/sözel etkin iletişim kurma becerisi
8.       Yaşam boyu öğrenmenin ve bunun gerekliliğinin bilinci
9.       Mühendislik  standartları, mesleki etik ve sorumluluk bilinci
10.     Girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık ve proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı konularında bilgi
11.     Çağın sorunları ve mühendislik uygulamalarının  toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre,  sağlık ve güvenlik üzerindeki  etkileri ile hukuksal sonuçlar konusunda bilgi ve duyarlılık
12.     Araştırma ile iç içe eğitimin çıktısı olarak araştırma ve geliştirmeye yatkınlık
13.     Disiplinleri ile ilintili alanlardan birinde bilgi birikimi