Özgörev

İYTE Kimya Mühendisliği Lisans Programı’nın özgörevi,
“Dünya toplumlarının ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu, kimya ve biyoloji teknolojilerine hizmet etmek, geliştirmek ve özgün (biyo)kimyasal süreçler/ürünler sentezlemek amacıyla temel bilimler ve matematik konularında güçlü beceriler taşıyan ve bu becerileri mühendislik problemlerinin çözümlemesinde ve tasarımında uygulayabilen öğrenciler yetiştirmek”
şeklinde tanımlanmıştır. Program, özgörevinin kendisine yüklediği sorumluluğun farkında olarak, İYTE’nin kuruluş felsefesine uygun, araştırma ağırlıklı niteliklerini eğitim ve öğretimin kalitesini artırıcı yönde kullanan bir yapılanma içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.İYTE Kimya Mühendisliği Lisans Programı’nın özgörevi,
“Dünya toplumlarının ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu, kimya ve biyoloji teknolojilerine hizmet etmek, geliştirmek ve özgün (biyo)kimyasal süreçler/ürünler sentezlemek amacıyla temel bilimler ve matematik konularında güçlü beceriler taşıyan ve bu becerileri mühendislik problemlerinin çözümlemesinde ve tasarımında uygulayabilen öğrenciler yetiştirmek”
şeklinde tanımlanmıştır. Program, özgörevinin kendisine yüklediği sorumluluğun farkında olarak, İYTE’nin kuruluş felsefesine uygun, araştırma ağırlıklı niteliklerini eğitim ve öğretimin kalitesini artırıcı yönde kullanan bir yapılanma içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.