Eğitim Amaçları

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları
Kimya mühendisliği bilgi birikimi ile Ulusal veya Uluslararası sektörlerde tercih edilen,
•   Geniş bir sektör yelpazesinde görev alabilen,
•   Çalıştığı sektörde yöneticilik görevi üstlenebilen,
•   Çeşitli bilim dallarındaki lisansüstü programlarda tercih edilen,
•   Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge birimlerinde çalışabilen
öğrenciler yetiştirmektir.İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları
Kimya mühendisliği bilgi birikimi ile Ulusal veya Uluslararası sektörlerde tercih edilen,
•   Geniş bir sektör yelpazesinde görev alabilen,
•   Çalıştığı sektörde yöneticilik görevi üstlenebilen,
•   Çeşitli bilim dallarındaki lisansüstü programlarda tercih edilen,
•   Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge birimlerinde çalışabilen
öğrenciler yetiştirmektir.