Yan Dal Programı

Kimya Mühendisliği Bölümü İYTE Fen ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine “Kimyasal Süreç ve Ürün Mühendisliği” Yan Dal Programı’nı önermektedir. Yan Dal Programı’nı tamamlamak için ilgili yönetmelik çerçevesinde 18 kredilik ders alınması gerekmektedir.
KİMYASAL ÜRÜN VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ YAN DAL PROGRAMI DERSLERİ*
CHE 201 Mühendislikte Madde ve Enerji Denklikleri (3+0)3
CHE 220 Termodinamik I (3+0)3
CHE 302 Kimyasal Kinetik ve Reaktör Tasarımı (4+0)4
CHE 311 Isı ve Kütle Aktarımı (4+0)4
CHE 312 Ayırma İşlemleri (4+0)4
* Yan Dal Programı’ndaki derse eşdeğer bir dersin Ana Dal Eğitimi sırasında alınması durumunda, eşdeğer ders her iki programın da not dökümünde (transkript) gösterilecektir.