Yrd. Doç. Dr. A. Can Kızılkaya

CanKizilkaya

Yrd. Doç. Dr.  A. Can Kızılkaya

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü, Urla, İzmir

      Telefon: +90 232 750 66 60  Faks: +90 232 750 6645

Eğitim:

 • Ph.D.   Kimya ve Kimya Mühendisliği, Eindhoven University of Technology, 2014
 • M.Sc.   Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2010
 • B.Sc.    Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007

Tecrübe:

 • Yardımcı Doçent     : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2017-
 • AR-GE Mühendisi   : AkzoNobel Kemipol, 2015-2017
 • Araştırmacı             : Shell Technology Centre Amsterdam, Mart- Temmuz 2015
 • Araştırma Görevlisi : Kimya ve Kimya Mühendisliği, Eindhoven University of Technology, 2010-2014
 • Araştırma Görevlisi : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008-2010

Araştırma Alanları:

Sentez gazından yakıt üretimi (Fischer-Tropsch Sentezi) için etkin ve seçici katalizörlerin geliştirilmesi, heterojen katalizörlerin kimyasal yapı ve katalitik özellikleri arasındaki ilişkilerin saptanması, heterojen katalizör yüzeylerindeki reaksiyon mekanizmalarının kuantum kimyasal ve kinetik modellenmesi, deneysel yüzey karakterizasyonu, organik kaplamaların substrat yüzey yapıları ile performans ilişkilerinin saptanması.

Yayınlar:

 • Kızılkaya A.C., Niemantsverdriet J.W., Weststrate C.J., Oxygen Adsorption and Water Formation on Co(0001), J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 4833-4842.
 • Kızılkaya A.C., Niemantsverdriet J.W., Weststrate C.J., Ammonia Adsorption and Decomposition on Co(0001) in relation to Fischer-Tropsch Synthesis, J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 3834-3845.
 • Weststrate C.J., Kızılkaya A.C., Rossen E.T.R., Verhoeven M.G.W.M., Ciobica I.M., Saib A.M., Niemantsverdriet J.W., Atomic and Polymeric Carbon on Co(0001): Surface Reconstruction, Graphene Formation, and Catalyst Poisoning, J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 11575-11583.
 • Kızılkaya A.C., Gracia J., Niemantsverdriet J.W., A Direct Relation Between Adsorbate Interactions, Configurations, and Reactivity: CO oxidation on Rh(100) and Rh(111), J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 21672-21680.
 • Jansen M.M.M., Gracia J., Kızılkaya A.C., Nieuwenhuys B.E., Niemantsverdriet J.W., How Surface Reactivity Depends on the Configuration of Coadsorbed Reactants: CO Oxidation on Rh(100), J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 17127-17135.
 • Kızılkaya A.C., Senkan S., Onal I., Investigation of Ruthenium-Copper Bimetallic Catalysts for Direct Epoxidation of Propylene: A DFT Study, J. Mol. Cat. A: Chem., 2010, 330, 107-111.
 • Kızılkaya A.C., Fellah M.F., Onal I., Direct Gas-Phase Epoxidation of Propylene to Propylene Oxide through Radical Reactions: A Theoretical Study, Chem. Phys. Lett., 2010, 487, 183-189.