Prof Dr. Muhsin Çiftçioğlu

 

Muhsin ÇİFTÇİOĞLU 

Prof. Dr.   Muhsin Çiftçioğlu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Urla, İzmir

   Email: muhsinciftcioglu@iyte.edu.tr
Telefon: +90 232 750 6649
Faks: +90 232 750 6645

Araştırma grubumuz için  Muhsin Çiftcioğlu Araştırma Grubu adresini ziyaret ediniz.

Eğitim:

  • B.S. Chemical Engineering Middle East Technical University 1979
  • M.S. Chemical Engineering Middle East Technical University 1982
  • PhD Chemical Engineering Iowa State University USA 1987

Tecrübe:

Prof.Dr.  ChE Dept.  İYTE İzmir Turkey   1999-

Dean Faculty of Engineering İYTE 2002-2006

Dean Graduate School İYTE 1999-2002

Assoc.Prof.Dr. ChE Dept.  İYTE İzmir Turkey 1995-1999

Assoc.Prof.Dr. ChE Dept.  EGE Univ. İzmir Turkey 1993-1995

Asst.Prof.Dr. ChE Dept.  EGE Univ. İzmir Turkey 1991-1993

Ast.Prof.Dr. ChE Dept.  Univ.of New Mexico Albuquerque USA 1987-1991

Res.Asst. Ames Lab. ChE Dept. Iowa State Univer. Ames IA USA 1983-1987

Specialist Food Eng.Dept. Gaziantep Univer. Gaziantep Turkey 1980-1982

Teach. Asst. ChE Dept. METU Ankara Turkey 1978-1980

Araştırma Alanları:

Ceramic Processing (Seramik Süreçler)

Biomaterials and Scaffolds (Biyomalzemeler ve Yapı İskeleleri)

Bone Cement Preparation (Kemik Çimentosu Hazırlanması)

Preparation and Characterization of Ceramic Nano/ultra/microfiltration membranes (Seramik Nanofiltrasyon/Ultrafiltrasyon/Mikrofiltrasyon Membran Üretimi ve Karakterizasyonu)

The utilization of ceramic membranes in industrial wastewater treatment

(Seramik Membranların Endüstriyel Atıksu Arıtımında Kullanımları)

Artificial Photosynthesis and Photocatalysis (Yapay Fotosentez ve Fotokataliz)

Processing and Characterization of Nanosized Ceramic Powders (Seramik Nanotoz Hazırlama Süreçleri ve Karakterizasyonu)

Rheological Characterization of Ceramic Powder Suspensions (Seramik Toz Süspansiyonların  Reolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu)

Yayınlar:

  1. Sahin, E., Çiftçioğlu, M., “Monetite promoting effect of citric acid on brushitecement setting kinetics”,  Materials Research Innovations,in press (2014)
  1. Sahin, E., Çiftçioğlu, M., “Monetite promoting effect of NaCl on brushite cement setting kinetics”,  J.Mater.Chem.B, 1:2943-2950, (2013)
  1. Duvarci Ö. Ç. , Çiftçioğlu M., “Preparation and characterization of nanocrystalline titania powders by sonochemical synthesis, Powder Technology, 228, 231-240, (2012)
  1. Topuz B., Ciftcioğlu M., Preparation and characterization of diphasic sol-gel derived unsupported mullite membranes, J Sol-Gel Sci Technol, 58:6–11, (2011)
  1. Gönül B. Akyüz ·Kemal Kocabaş · Aylin Yıldız Lütfi Özyüzer · Muhsin Çiftçioğlu., “The Effects of Sb Substitution on Structural Properties in YBa2Cu3O7Superconductors Journal Of Superconductıvıty And Novel Magnetism, 24, 8, 2189-2201 (2011)