Dr. Öğr. Üyesi A. Can Kızılkaya

CanKizilkaya

Dr. Öğr. Üyesi A. Can Kızılkaya

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Urla, İzmir

Email: alicankizilkaya@iyte.edu.tr
Telefon: +90 232 750 66 60
Faks: +90 232 750 6645

Eğitim:

 • Ph.D.   Kimya ve Kimya Mühendisliği, Eindhoven University of Technology, Eindhoven/HOLLANDA, 2014
 • M.Sc.   Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE, 2010
 • B.Sc.    Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE, 2007

Tecrübe:

 • Yardımcı Doçent     : Kimya Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir/TÜRKİYE, 2017-
 • AR-GE Mühendisi   : AkzoNobel Kemipol, İzmir/TÜRKİYE, 2015-2017
 • Araştırmacı             : Shell Technology Centre Amsterdam, Amsterdam/HOLLANDA, Mart- Temmuz 2015
 • Araştırma Görevlisi : Kimya ve Kimya Mühendisliği, Eindhoven University of Technology, Eindhoven/HOLLANDA, 2010-2014
 • Araştırma Görevlisi : Kimya Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE, 2008-2010

Araştırma Alanları:

 • Yüzey bilimi (Yüzey fizikokimyası, yüzey karakterizasyonu, spektroskopi)
 • Heterojen kataliz (Yapı-aktivite ilişkilerinin saptanması)
 • Deneysel ve teorik reaksiyon modellemesi (Model katalizörler geliştirilmesi, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (YFT, DFT) ve kinetik modelleme)
 • Yenilenebilir enerji teknolojileri (Sentez gazından yakıt üretimi (Fischer-Tropsch Sentezi, FTS) için etkin ve seçici katalizörlerin geliştirilmesi)
 • Korozyon (organik kaplı (boyalı) metallerin substrat yüzey yapıları ile performans ilişkilerinin saptanması)

Yayınlar:

 • Kızılkaya A.C., Niemantsverdriet J.W., Weststrate C.J., Oxygen Adsorption and Water Formation on Co(0001), J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 4833-4842.
 • Kızılkaya A.C., Niemantsverdriet J.W., Weststrate C.J., Ammonia Adsorption and Decomposition on Co(0001) in relation to Fischer-Tropsch Synthesis, J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 3834-3845.
 • Weststrate C.J., Kızılkaya A.C., Rossen E.T.R., Verhoeven M.G.W.M., Ciobica I.M., Saib A.M., Niemantsverdriet J.W., Atomic and Polymeric Carbon on Co(0001): Surface Reconstruction, Graphene Formation, and Catalyst Poisoning, J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 11575-11583.
 • Kızılkaya A.C., Gracia J., Niemantsverdriet J.W., A Direct Relation Between Adsorbate Interactions, Configurations, and Reactivity: CO oxidation on Rh(100) and Rh(111), J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 21672-21680.
 • Jansen M.M.M., Gracia J., Kızılkaya A.C., Nieuwenhuys B.E., Niemantsverdriet J.W., How Surface Reactivity Depends on the Configuration of Coadsorbed Reactants: CO Oxidation on Rh(100), J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 17127-17135.
 • Kızılkaya A.C., Senkan S., Onal I., Investigation of Ruthenium-Copper Bimetallic Catalysts for Direct Epoxidation of Propylene: A DFT Study, J. Mol. Cat. A: Chem., 2010, 330, 107-111.
 • Kızılkaya A.C., Fellah M.F., Onal I., Direct Gas-Phase Epoxidation of Propylene to Propylene Oxide through Radical Reactions: A Theoretical Study, Chem. Phys. Lett., 2010, 487, 183-189.