Dr. Gülnihal Yelken

Gülnihal Yelken ÖZEK

Dr. GULNIHAL  YELKEN

Izmir Institute of Technology, Department of Chemical Engineering,

N: 144, Gulbahce,Urla, Izmir, TURKEY

Office:    +90-232-750 66 64

Lisans: Ege Universitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Y.Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği,

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü