Program çıktıları

Kimya Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

PÇ1.       Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgi birikimlerini mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik kullanabilme becerisi

PÇ2.       Karmaşık Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve uygun yöntemleri seçerek çözüme ulaşma becerisi

PÇ3.       Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimlere yönelik olarak bir sistemi, sistem bileşenini, mühendislik süreçleri ve ürünlerini tasarlama becerisi

PÇ4.       Bilişim teknolojilerini ve güncel teknikleri mühendislik uygulamalarına yönelik kullanma becerisi

PÇ5.       Mühendislik araştırmalarında deneyleri tasarlama, yürütme ve sonuçları yorumlama becerisi

PÇ6.       Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi

PÇ7.       Türkçe ve İngilizce yazılı/sözel etkin iletişim kurma becerisi

PÇ8.       Yaşam boyu öğrenmenin ve bunun gerekliliğinin bilinci

PÇ9.       Mühendislik  standartları, mesleki etik ve sorumluluk bilinci

PÇ10.     Girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık ve proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı konularında bilgi

PÇ11.     Çağın sorunları ve mühendislik uygulamalarının  toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre,  sağlık ve güvenlik üzerindeki  etkileri ile hukuksal sonuçlar konusunda bilgi ve duyarlılık

PÇ12.     Araştırma ile iç içe eğitimin çıktısı olarak araştırma ve geliştirmeye yatkınlık

PÇ13.     Disiplinleri ile ilintili alanlardan birinde bilgi birikimi