IYTE Kimya Mühendisliği Tanıtım

Kimya Mühendisliği, en genel anlamda, değişik ürünlerin kimyasal işlemler kullanarak büyük ölçeklerde, ekonomik ve güvenli bir şekilde üretimi  ile ilgili bir disiplindir. Kimya Mühendisleri bu hedefe yönelik olarak malzemelerin fiziksel ve kimyasal yapısını katma değer yaratacak şekilde değiştirmek için işlemler geliştirir, tasarımlar yapar  ve tesisleri işletirler.

Kimya Mühendisleri, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde, cihaz ve ekipmanların tasarımında, üretilmesinde ve kurulumunda, tesislerin güvelik ve performanslarının incelenmesinde ve satış ve pazarlama bölümlerinde görev alabilirler. Ülkede mevcut hammaddeleri kullanarak, kendi kuracakları iş yerlerinde yüksek teknoloji gerektiren uç ürünler üretebilirler. Söz konusu ürünler plastiler, reçineler, boyalar, elektro kaplamalar, sabun ve deterjanlar, yarı iletkenler, bileşik devreler, CD ve bilgisayar çipleri, seramik ve çimentoy, ploimer kompozitlerin, petrol ve petrokimya ürünleri, sentetik fiberler, tekstil ve kozmetik, katalizörler, biyomedikal cihazlar ve sistemler, gen teknolojileri, ilaçlar, enzim ve mayalar, besin ve günlük hayatta kullanılan diğer bir çok maddeleri kapsar. Bu anlamda Kimya Mühendisliği kimya bilimi ile ve endüstri uygulamaları arasında bir köprü vazifesi görür.  İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü, toplumun gereksinimleri doğrultusunda, son teknolojileri ve bilgi işlem yöntemlerini kullanarak, kullanarak, proje bazlı, öğrenci merkezli aktif bir eğitim yaklaşımı kullanarak kimya mühendisleri yetiştirir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim-öğretim yapan Bölüm, araştırma ile yoğun olarak desteklenmiş eğitim-öğretime ağırlık verir. Öğrenci-Öğretim Üyesi oranı, her öğrencinin eğitimi esnasında yakın bir şekilde gözlemlenmesini ve yönlendirilmesini sağlayacak şekilde düşük tutulmaktadır.

  • LİSANS EĞİTİMİ:

Bu hedeflere ulaşmak için Temel Bilimler ve mühendisliğin diğer alanları üzerine kurulu olan lisans ders programı, öğrencilerin

  • Ürün ve Süreç Mühendisliği
  • Biyoteknoloji ve Biyo süreç mühendisliği
  • Çevre ve Enerji teknolojileri
  • Malzeme ve Yüzey Bilimleri

Uzmanlık alanlarından birinde sertifika alarak mezun olmalarına imkan sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. İYTE Kimya mühendisliğinde mühendislik eğitimi sırasında 40 iş günü zorunlu sanayi stajı yanısıra isterlerse COOP programına kayıtlanarak 1 yarıyılda haftada 1 gün sanayide çalışma imkanı bulurlar.

  • LİSANSÜSTÜ EĞİTİM:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün vizyonuna ve misyonuna da uygun olarak, yüksek lisans ve doktora eğitimleri Kimya Mühendisliği  programında büyük ağırlık taşımaktadır. Araştırma alanları ilkesel olarak temel yapıdadırlar ve her öğretim üyesinin çalışılan mühendislik probleminin altında yatan temel kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapıları ortaya çıkarmasını hedefler. Ayrıca, önemli endüstriyel problemlere çözüm bulmak amacıyla mühendislik bilimi ve teknolojisinin yeni alanlarında araştırma projeleri yapılır. Mevcut araştırma alanları biyomühendislik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, kirlilik kontrolü, enerji teknolojileri, katalizörler ve reaksiyon mühendisliği, kimyasal teknolojiler, kompozit malzemeler, mikroporoz yapılar, polimer bilimi ve teknolojisi,  proses control ve transportu konularını kapsamaktadır.