Vizyonumuz

İ.Y.T.E. Kimya Mühendiliği Lisans programının hedefi,

 • Kimya mühendisliği bilgi birikimi ile Ulusal veya Uluslararası sektörlerde tercih edilen,
 • Geniş bir sektör yelpazesinde görev alabilen,
 • Çalıştığı sektörde yöneticilik görevi üstlenebilen,
 • Çeşitli bilim dallarındaki lisansüstü programlarda tercih edilen,
 • Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge birimlerinde çalışabilen,

mezunlar yetiştirmektedir. İ.Y.T.E. Kimya mühendisliği lisans programı eğitimi sırasında öğrencilerine aşağıda verilen yetkinlileri kazandırır.

 • Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgi birikimlerini mühendislik  problemlerinin çözümüne yönelik kullanabilme becerisi
 • Karmaşık Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve uygun yöntemleri seçerek çözüme ulaşma becerisi
 • Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimlere yönelik olarak bir sistemi, sistem bileşenini, mühendislik süreçleri ve ürünlerini tasarlama becerisi
 • Bilişim teknolojilerini ve güncel teknikleri mühendislik uygulamalarına yönelik kullanma becerisi
 • Mühendislik araştırmalarında deneyleri tasarlama, yürütme ve sonuçları  yorumlama becerisi
 • Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi
 • Türkçe ve İngilizce yazılı/sözel etkin iletişim kurma becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin ve bunun gerekliliğinin bilinci
 • Mühendislik  standartları, mesleki etik ve sorumluluk bilinci
 • Girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık ve  proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı konularında bilgi
 • Çağın sorunları ve mühendislik uygulamalarının  toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre,  sağlık ve güvenlik üzerindeki  etkileri ile hukuksal sonuçlar konusunda bilgi ve duyarlılık
 • Araştırma ile iç içe eğitimin çıktısı olarak araştırma ve geliştirmeye yatkınlık
 • Disiplinleri ile ilintili alanlardan birinde bilgi birikimi

Eğitim-Öğretim aşağıdaki şemada verilen Sürekli İyileştirme Döngüsüne bağlı olarak geliştirmektedir.

Dongu