Hakkımızda

Kimya Mühendisliği, temel ve mühendislik bilimleri bilgilerini kullanarak, insanlığın refahını artıracak, teknolojinin gereksinimlerini karşılayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak hammadde, ara ve nihai ürünlerin geliştirilmesine ve üretimine yönelik laboratuvar, pilot ve gerçek tesis faaliyetlerinden sorumlu bir disiplindir.

Çok geniş bir çalışma alanına sahip Kimya Mühendisleri, plastik ve reçine, boya ve elektro kaplama, sabun ve deterjan, yarıiletken, entegre devre, CD ve bilgisayar çipi, seramikler, çimento, polimer kompozitler, petrol ve petrokimya ürünleri, sentetik elyaf, tekstil, kozmetik, katalizör, biyomalzemeler, biyomedikal cihaz ve sistem, gen teknolojisi, ilaç, enzim ve maya, gıda gibi günlük hayatımızda kullandığımız temel ihtiyaç maddelerinin üretimi gibi pek çok iş kolunda çalışırlar. Bu iş kolları içerisinde, yeni ürünlerin bulunup geliştirilmesi; üretim araç ve ekipmanlarının geliştirilmesi, tasarımı ve kurulması; mevcut üretimin iyileştirilmesi; fabrikanın güvenli ve verimli çalıştırılması; satış ve pazarlama gibi farklı bölümlerde görev alırlar. Kendi girişimleriyle iş kurabilir, ülkedeki mevcut hammadde kaynaklarını kullanarak katma değeri yüksek ürünler geliştirebilirler.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü, sahip olduğu seçkin akademik kadrosu, zengin laboratuvar altyapısı ve öğrenci merkezli aktif öğrenmeyi hedef alan eğitim yapısı ile toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek üst düzeyde akademik bilgi ile donatılmış, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş, çözüm üretebilen, etik değerlere bağlı, girişimci, lider özellikte kimya mühendisleri yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzün sürekli gelişimi Amerika Birleşik Devletleri’nde ABET, İngiltere’de ECUK gibi mühendislik programlarını akredite etmekle sorumlu olduğu kurumların bağlı olduğu Washington Accord’a üye olan MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. İYTE Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği lisans Programı mezunları, bu akreditasyon vasıtasıyla ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından verilen EUR-ACE (European Accredited Engineering Program) etiketi almaya hak kazanmıştır.

Bölümümüz, lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora seviyesinde de eğitim vermektedir. Lisansüstü programlarımızda biyomühendislik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, çevre kirliliği kontrolü, enerji teknolojileri, katalitik reaksiyon mühendisliği, kimyasal teknolojiler, kompozit malzemeler, mikro gözenekli malzemeler, polimer bilimi ve teknolojisi, süreç kontrolü ve taşınım olayları konularında araştırmalar yapılmaktadır.

Bilimsel, teknolojik ve endüstriyel problemlere çevresel, etik ve ekonomik açılardan en doğru çözümleri üretebilmek için araştırma alanlarına her dönem yenilerini ekleyen İYTE Kimya Mühendisliği lisans ve lisansüstü programlarının tüm faaliyetleri endüstri, kamu, akademi ve mezunlar gibi paydaşlardan oluşan bir Danışma Kurulu tarafından denetlenen bir “sürekli iyileştirme döngüsü” çerçevesinde sürdürülmektedir.

Prof. Dr. Erol Şeker
Bölüm Başkanı
E-mail: che@iyte.edu.tr
Tel : +90 232 750 6641 – 6642
Faks : +90 232 750 6645