Eğitim Amaçları

 İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

Kimya Mühendisliği bilgi birikimi ile ulusal veya uluslararası sektörlerde tercih edilen,

Geniş bir sektör yelpazesinde görev alabilen,

Çalıştığı sektörde yöneticilik görevi üstlenebilen,

Çeşitli bilim dallarındaki lisansüstü programlarda tercih edilen,

Ulusal ve uluslararası Ar-Ge birimlerinde çalışabilen

Kimya Mühendisleri yetiştirmektir.