Eğitim Amaçları

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

Kimya mühendisliği bilgi birikimi ile Ulusal veya Uluslararası sektörlerde tercih edilen,

•   Geniş bir sektör yelpazesinde görev alabilen,

•   Çalıştığı sektörde yöneticilik görevi üstlenebilen,

•   Çeşitli bilim dallarındaki lisansüstü programlarda tercih edilen,

•   Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge birimlerinde çalışabilen

öğrenciler yetiştirmektir.