Summer Practice

Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri 4 yıllık lisans eğitimleri sırasında toplam iki staj yapmakla yükümlüdürler. Her bir stajın süresi 20 iş günü olup, stajlar için hazırlanan ders tanıtım formlarında belirlenen ön koşulları sağlayan öğrenciler  stajlardan sorumlu öğretim üyesinin onayını alarak ikinci ve üçüncü yıl eğitimlerini takip eden yaz aylarında kimya mühendislerinin çalıştığı işletmelerde stajlarını yaparlar. Stajların genel amacı İYTE Kimya Mühendisliği Bölümünün eğitsel hedefleri /çıktıları doğrultusunda öğrencilerin akademik ve mesleki gelişmeleri ne katkının yanısıra alınan teorik eğitimin uygulamaları ile ilgili bilgi birikimi oluşturup son sınıftaki tasarım deneyimine öğrencileri daha donanımlı kılmaktır.

Staj için gerekli tüm belgeler aşağıda verilmiştir: