Administration

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı, Bölümdeki akademik ve idari faaliyetlerin idaresinde  Bölüm Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Ayben Top ile birlikte çalışmaktadır. Bölümde Bölüm Kurulu’na gelen bir çok konunun ön çalışmalarının yapılması, detaylandırılması ve olgunlaştırılması için 7 komisyonlar kurulmuş ve 3 yılda bir yenilenmektedir.

Tablo A1’de 2016 yılı itibari ile çalışacak komisyonlar ve görevli öğretim üyeleri bulunmaktadır.

Lisans ve Lisansüstü işler ile ilgili olarak sırası ile Bölüm sekreterlerimiz İlkay Bodur Mumcuoğlu  ve Leyla Çay öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize yardımcı olmaktadır.

Prof Dr. Erol Şeker

Prof Dr. Erol Şeker