Administration

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı, bölümdeki akademik ve idari faaliyetlerin idaresinde Bölüm Başkan Yardımcıları ile birlikte çalışmaktadır. Bölümde Bölüm Kurulu’na gelen bir çok konunun ön çalışmalarının yapılması, detaylandırılması ve olgunlaştırılması için 7 komisyon kurulmuştur ve bu komisyonlar 3 yılda bir yenilenmektedir.

Lisans ve lisansüstü işler ile ilgili olarak bölüm sekreterimiz Leyla Çay öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize yardımcı olmaktadır.

Prof Dr. Erol Şeker

Prof Dr. Erol Şeker