Our Vision

İYTE Kimya Mühendisliği lisans programının hedefi,

  • Kimya mühendisliği bilgi birikimi ile ulusal veya uluslararası sektörlerde tercih edilen,
  • Geniş bir sektör yelpazesinde görev alabilen,
  • Çalıştığı sektörde yöneticilik görevi üstlenebilen,
  • Çeşitli bilim dallarındaki lisansüstü programlarda tercih edilen,
  • Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge birimlerinde çalışabilen,

mezunlar yetiştirmektedir. İYTE Kimya Mühendisliği lisans programı eğitimi sırasında öğrencilerine aşağıda verilen yetkinlileri kazandırır. Eğitim-Öğretim,  aşağıdaki şemada verilen Sürekli İyileştirme Döngüsü’ne bağlı olarak geliştirilmektedir.

Dongu