Our Mission

İYTE Kimya Mühendisliği Lisans Programı’nın özgörevi,

toplumun ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu, kimya ve biyoloji teknolojilerine hizmet etmek, geliştirmek ve  özgün (biyo)kimyasal süreçler/ürünler sentezlemek amacıyla temel bilimler ve matematik konularında güçlü beceriler taşıyan ve bu becerileri mühendislik problemlerinin çözümlemesinde ve tasarımında uygulayabilen öğrenciler yetiştirmek

şeklinde tanımlanmıştır. Program, özgörevinin kendisine yüklediği sorumluluğun farkında olarak, İYTE’nin kuruluş felsefesine uygun, araştırma ağırlıklı niteliklerini eğitim ve öğretimin kalitesini artırıcı yönde kullanan bir yapılanma içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.