Education Goals

 İYTE Kimya Mühendisliği’nin Eğitim Amaçları

• Kimya Mühendisliği bilgi birikimi ile ulusal veya uluslararası sektörlerde tercih edilen,

• Geniş bir sektör yelpazesinde görev alabilen,

• Çalıştığı sektörde yöneticilik görevi üstlenebilen,

• Çeşitli bilim dallarındaki lisansüstü programlarda tercih edilen,

• Ulusal ve uluslararası Ar-Ge birimlerinde çalışabilen

Kimya Mühendisleri yetiştirmektir.