Selahattin Yılmaz Araştırma Grubu

 Prof. Dr.  Selahattin YILMAZ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü, Urla, İzmir
E-posta : xxxxx@iyte.edu.tr    Telefon: +90 232 750 xxxx  Faks: +90 232 750 6645

Eğitim:

B.Sc.    : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1982-1987.

M.Sc.    : The University of Sheffield, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü, 1989-1990.

Ph. D.  : The University of Sheffield, Kimya ve Bioloji Mühendisliği Bölümü, 1990-1995.

Tecrübe:

Professor                 Kimya Mühendisliği         İzmir YüksekTeknoloji Enstitüsü    2011-halen

Doçent . Dr.             Kimya Mühendisliği         İzmir YüksekTeknoloji Enstitüsü    2005-2011

Yrd. Doç.Dr.            Kimya Mühendisliği         İzmir YüksekTeknoloji Enstitüsü    1998-2005

Yrd. Doç.Dr.            Makine  Mühendisliği       İzmir YüksekTeknoloji Enstitüsü    1995-1998

Araş. Gör.                Kimya Mühendisliği         Orta Doğu Teknik Üniversitesi        1987-1989

Araştırma Alanları:

 • Değerli ve Genel Kimyasalların Üretimi için Heterojen Katalizörlerin Geliştirilmesi
 • Biyokütlenin Kimyasallara ve Yakıtlara Dönüştürülmesi
 • Yağların ve Esterlerinin Özel ve Değerli Kimyasallara Dönüştürülmesi
 • Katalitik Kimya Mühendisliği
 • Mikro ve Mezogözenkeli Malzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu (Zeolites, SBA-15 …)
 • Çevreyle Uyumlu Olarak Kimyasalların Farklı Sanayilere  (Oleokimyasal,  Kozmetik, , Boya, Madeni Yağ gibi)  Yönelik  Üretimi.

Verilen Dersler:

Che302           Kimyasal Kinetik ve Reaktör Tasarımı

CHE420          Mühendislik Ekonomisi ve Tasarım

CHE421          Mühendislik Tasarımı

CHE 411         Kimya Mühendisliği Lab. III

CHE423          Petrokimyasal Prosesler

CHE232          Petrolün Kimyasal İşlenmesi Chmical Processing of Petroleum

CHE361          Katalitik Malzemeler

CHE550          Kataliz

CHE545          İleri Tepkime Mühendisliği

CHE594          Zeolitler: Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Uygulamaları

Yayınlar:

 1. Mutlu V. N. Yılmaz., Esterification of cetyl alcohol with palmitic acid over WO3/Zr-SBA-15 and Zr-SBA-15 catalysts, Appl. Catal. A: Gen, 522 (2016) 194–200.
 2. Ahmedzeki N., YILMAZ S., Tabbakh B., Synthesis and Characterization of Nanocrystalline Zeolite Y, Al-Khwarizmi Eng. Journal,12(2016) 79- 89.
 3. Yardımcı A. İ., Yilmaz S., Selamet Y.,  The Effects of Catalyst Pretreatment, Growth Atmosphere and Temperature on Carbon Nanotube Synthesis Using Co–Mo/MgO Catalyst, Diamond & Related Materials 60 (2015) 81–86.
 4. Kılıc E., Yılmaz S., Fructose Dehydration to Hydroxymethylfurfural Over Sulfated TiO2-SiO2, Ti-SBA-15, ZrO2, SiO2 and Activated Carbon Catalysts, Ind. Eng. Chem. Res. 54(2015) 5220-5225.
 5.  Kılıc E., Yılmaz S., Effect of Different Acidity Modifications on H-ZSM5 Zeolites Activity and Selectivity in n-Butene Isomerization,  Reac Kinet Mech Cat 112(2014) 283-294.
 6. Depboylu C.O., Yılmaz S., Akkurt S., Effects of Catalyst Precursor Type and Preparation Conditions, and Solvent Type on Activity and Selectivity of Pt/SiO2 Catalyst in Citral Hydrogenation, Int. J. Chemical Reactor Engineering, Vol.9 (2011) A27.
 7. Bolova E., Gündüz G., Dükkancı M., Yılmaz S., Yaman Y.C, Fe Containing ZSM-5 Zeolite as Catalyst for Wet Peroxide Oxidation of Orange II, Int. J. Chemical Reactor Engineering, Vol. 9 (2011) S1.
 8. Kılıc E., Yılmaz S., HZSM-5 and H-Ferrierite Acidity Modification by Silylation and Their Activities in n-Butene Isomerisation, Int. J. Chemical Reactor Engineering, Vol8.(2010) A164.
 9.  Dükkancı M., Gündüz G., Yılmaz S., Prihodko R.V., Heterogeneous Fenton-like Degradation of Rhodamine 6G in Water Using CuFeZSM-5 Zeolite Catalyst Prepared by Hydrothermal Synthesis, J. Hazardous Mater, 181(2010) 343-350.
 10. Dükkancı M., Gündüz G., Yılmaz S., Yaman Y.C., Prikhod’ko R.V., Stolyarova I.V.,  Characterization and catalytic activity of CuFeZSM-5 catalysts for oxidative degradation of Rhodamine 6G in aqueous solutions, App. Catal. B: Env., 95 (2010) 270–278 Aykaç, H., Yılmaz S., Hydrogenation of Citral Over Pt and Pt-Sn Catalysts,  Turk. J. Chem., 32 (2008) 653 – 662.
 11. Aykaç, H., Yılmaz S., Hydrogenation of Citral Over Ni and Ni-Sn Catalysts,  Turk. J. Chem., 32 (2008)  623 – 633.
 12.  Garrido G. I., Patcas F. C., Upper G., Tuerk M., Yılmaz S., Kraushaar-Czarnetzki B., Supercritical Deposition of Pt on SnO2-coated Al2O3 Foams: Phase Behaviour and Catalytic Performance, App. Catal. A, 338 (2008) 58–65.
 13. Gündüz G., Dimitrova R., Yılmaz S., Catalytic activity of heteropolytungstic acid encapsulated into mesoporous material structure, Int. J. Chemical Reactor Engineering, Vol. 5, A43(2007).
 14. Güneş, A., Bayraktar O., Yılmaz S., Liquid Phase Oxidation of Carvacrol Using Zeolite Encapsulated Metal Complexes, Ind. Eng. Chem. Res., 45 (2006) 54.
 15.   Gündüz G., Dimitrova R., Yılmaz  S ve Dimitrov L., “Liquid-phase Transformation of Alpha-pinene Over Beta Zeolites Containing Aluminyum or  Boron, Titanium and Vanadium as Lattice Ions”, App. Catal. A., 282 (2005) 61-65.
 16. Gündüz G.,  Dimitrova R., Yılmaz  S., Dimitrov L. ve Spassova M., “Isomerization of α- Pinene over Beta Zeolites Synthesized by Different Methods”, J. Mol. Catal. A: Chem., 225 (2005) 253-258.
 17.   Yılmaz, S., Ucar S., Artok L. ve Gulec, H.,The Kinetics of Citral Hydrogenation Over Pd Supported on Clinoptilolite Rich Natural zeolite, App.Catal. A, 287 (2005) 261-266.
 18. Dimitrova R., Gündüz G., Dimitrov L., Tsoncheva T., Yılmaz, S. ve Urquieta-Gonzalez E.A., “Acidic Sites in beta Zeolites in Dependence of the Preparation Methods”, J. Mol. Catal. A: Chem., 214 (2004) 265-268.
 19.  Narin, G., Yılmaz, S. ve Ülkü, S., A Chromatographic Study of CO Adsorption in Clinoptilolite”, Chem. Eng. Comm., 191 (2004) 1525-1538.
 20. Elbir S., Yılmaz S., Toksoy K., Guden M. ve Hall I.W., SiC-particulate Aluminum Composite Foams Produced by Powder Compacts:Foaming and Compression Behavior, Journal of Material Science, 38 (2003) 4745-4755.
 21. Bulut H., Artok L., Yılmaz S., Suzuki Cros-coupling Reactions of Aryl Halides with Arylboronic Acids Catalysed by Pd(II)-NaY Zeolite”. Tetrahedron Lett., 44 (2003) 289-291.
 22. Kantarli I. C., Artok L., Bulut H., Yılmaz S., Ülkü S., Acylation of 2-Methoxynaphthalene Over Ion-Exchanged Beta-Zeolite, Studies in Surface Science and Catalysis, 142 (2002).
 23.   Yılmaz, S. ve Cliffe, K.R., ”Particle Deposition Simulation Using CFD code Fluent”, Journal of Institute of Energy, 73 (2000) 65-68.
 24.  Elbir, S. Güden, M. ve Yılmaz, S., Kapalı Hücreli Köpük Metallerin Üretim Metodları ve Mekanik Özellikleri, Metallurji, 120, 35-42 (1999).
 25.   Yılmaz, S. ve Cliffe, K.R., Simulation of Coal Ash Deposition on to a Superheater Tube, Journal of Institute of Energy, 70 (1997) 17-23.

Kongre Bildirileri

Uluslararası:

1.       Ay G., Mutlu G., Yılmaz S., Kılıç E., Esterification of glycerol with oleic acid over SO4/Ti-SiO2 and SO4/Ti-SBA-15 catalysts, 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, Çeşme/izmir 30 Eylül – 3 Ekim 2015.

2.       Mutlu, V.N., Yılmaz S., Green Synthesis of Cetyl Palmitate by Esterification of Palmitic Acid and Cetyl Alcohol over WO3/ Zr-SBA-15 Catalysts, 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, Çeşme/izmir 30 Eylül – 3 Ekim 2015.

3.       Ozdogru B., Dal O., Mutlu V. N., Yılmaz S.,   Epoxidation of Methyl Oleate Withmetal Based Catalysts, 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, Çeşme/izmir 30 Eylül – 3 Ekim 2015.

4.       Mutlu, V.N., Yılmaz S.,  Development of WO3 Loaded And Zr Incorporated SBA‐15 Catalysts For Esterification of Palmitic Acid And Cetyl Alcohol, 2nd International Porous Powder Materials Symposium ve Exhibition, Çeşme/İzmir 15-18 Eylül 2015.

5.       Kılıç E., Yılmaz S., Nıjhuis T.A., Dehydration of Fructose Over Sulfated Titania Silicates 2nd International Porous Powder Materials Symposium ve Exhibition, Çeşme/İzmir 15-18 Eylül 2015.

6.       Kılıç E., Yılmaz S., Nıjhuis T.A., Dehydration of Fructose Over Sulfated Titania Silicates, 11th International Conference on Renewable Resources & Biorefineries, York/İngiltere, 3-5 Haz. 2015

7.       Mutlu, V.N., Yılmaz S.,  Development of Tungsten Loaded and Zr Incorporated SBA-15 Catalysts for Esterification of Cetyl Alcohol and Palmitic Acid, XVI th 16th Netherlands’ Catalysis and Chemistry Conference, Noordwijkerhout/Hollanda, 2-4 Mart 2015.

8.       Mutlu, V.N., Yılmaz S, Esterification of  Palmitic Acid by Cetyl Alcohol over Tungsten Loaded onto Zr Incorporated SBA-15, 8th Asian-European Symposium on Metal-Mediated Efficient Organic Synthesis, Çeşme/İzmir’7-8 Eylül 2014.

9.       Kılıç E., Yılmaz S., Nıjhuis T.A., Synthesis of 5-Hydroxymethylfurfural  From Fructose Dehydration over So4/La-TiO2-SO2 Catalyst in Monophasic and Biphasic Water Solvent, 8th Asian-European Symposium on Metal-Mediated Efficient Organic Synthesis, Çeşme/İzmir’7-8 Eylül 2014.

10.    Kılıç E., Yılmaz S., Nıjhuis T.A., Dehydratıon of Fructose Over Sulfated Tıitania Silicates, 10th International Conference on  Renewable Resources & Biorefineries, Valladolid, Spain, 4-6 Haziran 2014.

11.    Mutlu, V.N., Yılmaz S, Activity of Tungsten Loaded onto Zr Incorporated And Impregnated SBA-15, in Esterification Of  Palmitic Acid With Cetyl Alcohol, 10th International Conference on  Renewable Resources & Biorefineries, Valladolid, Spain, 4-6 Haziran 2014.

12.    Hassanain, H., Yılmaz S., Geraniol, Nerol ve Sitronelol Özel Organik Bileşiklerin Sitral’in Farklı Ru Destekli Katalizörler Üzerinde  Seçimli Hidrojenasyonu ile  Üretilmesi, International Cleaning and Personal Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition ICPC, Çeşme, 7-9 Nov. 2013.

13.    Özgür, V.N., Yılmaz S., Setil Palmitatın Setil Alkolün Palmitik Asit İle W/Zr-Sba-15 Üzerinde Esterifikasyonundan Üretilmesi, International Cleaning and Personal Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition ICPC, Çeşme, 7-9 Nov. 2013.

14.    Özgür V.N., Yılmaz S., ‘‘Superacidic Mesoporous Sulfated Titania-Silicates for Fructose Dehydration’’ International Porous Powder Materials Symposium and Exhibition, Çeşme Izmir, 3-6 Sept. 2013.

15.    Kılıç E. Yılmaz S., Acar H., İşeri H., ‘‘Fructose Dehydration to 5-Hydroxymethylfurfural over Catalysts Prepared by Sulfonation”, CAT4BIO – International Conference on “Advances in Catalysis for Biomass Valorization”, Thessaloniki, Yunanistan, 8-11 July 2012.

16.    Kılıç E., Yılmaz S., An Investigation of Activities and Selectivities of H-ZSM-5 and H-Ferrierite Zeolites Modified by Different Methods in n-Butene Isomerisation, 5th International Conference of the Federation of European Zeolite Associations (FEZA), Valencia, İspanya, 3-7 July, 2011

17.    İnce A., Yılmaz S., Selamet Y., Effect of Pretreatment and Growth Conditions on CNT Growth on Sorbitol Added Co-Mo/MgO, Int. Meeting on the Chemistry of Nanotubes and Graphene (ChemOnTubes), Arcachon, France, pg. 137, 2010.

18.    Güleç, H., Yılmaz S., Artok L., Citral Hydrogenation over Different Zeolites and MCM-41 Supported Ni and Ni-Sn Catalysts, XVII International Conference on Chemical Reactors, Atina-Girit, Yunanistan, 15-19 May, 2006.

19.    Birsoy, İ., Yılmaz, S., Artok L., Bayraktar O.,The Skelatal Isomerization of 1-Butene over H-ZSM-5 Modified by Ion Exchange and Impregnation, XVII International Conference on Chemical Reactors, Atina-Girit, Yunanistan, 15-19 May,2006.

20.    Gündüz, G. Dimitrova R., Yılmaz S., Catalytic Activity of Heteropolytungstic Acid Encapsulated into Mesoporous Material Structure, XVII International Conference on Chemical Reactors, Atina-Girit, Yunanistan, 215-19 May, 2006.

21.    Yılmaz, S., Incera, G., Patcas F.C., KraushaarCzarnetzki B., Die Kohlen-monoxidoxidation an mit Pt/SnO2 –Besichteten Strukturierten Packungen:Vergleich von Schwammen und Kugelschüttungen, Wissenschaftliche Abschlussberichte 40. Int. Seminar, Universitat Karlsruhe, Almanya, (2005) 119-127.

22.    Demirkan, K., Yılmaz S., Artok, L. ve Çiftçioglu M., ‘‘Skelatal Isomerization of n-Butene’’, 2nd FEZA Conference on Impact of Zeolites and Porous Materials on the New Technologies at the Beginning of the New Milenium, Naxos, Italy 2002.

23.    Demirkan K., Yılmaz, S., Artok L. ve Ciftcioglu M., ‘‘Preparation of Zeolite Catalysts for 1-Butene Skeletal Isomerization Reaction”, Proc. Eastern Mediteranian Chemical Engineering Conference, 125, Ankara, 2001.

24.    Narin, G. Yılmaz, S. ve Ulku, S., ‘‘A Chromatographic Study of CO Adsorption in Clinoptilolite‘‘, Proc. Eastern Mediteranian Chemical Engineering Conference, 275-276, Ankara, 2001.

25.    Uçar, S. Yılmaz, S., Artok, L. ve Ozkan, F., “Liquid Phase Hydrogenation of Citral Over Zeolite Supported Metal Catalysts”. Proc. Eastern Mediteranian Chemical Engineering Conference, 128, Ankara, 2001.

26.    Negis F., Ülkü S. ve Yılmaz, S., ”Natural Zeolite Based Composites Prepartion for Adsorption Heat Pumps”, Proc. Tri-National Conference in Chemical Engineering, 36-37, Haifa, İsrail, 1999.

27.    Yılmaz, S. ve Cliffe, K.R.. ”The Modelling of Coal Ash Deposition in Pulverised Coal Combustors”, Proc. ICHMT Int. Symp. on Turbulence and Mass Transfer, Cilt 1, 4.1.1-4.1.5, Lisbon, 1994.

28.    Yılmaz, S. ve Cliffe, K.R.. Simulation of Coal Ash Deposition Under Pulverised Coal Combustion Conditions. Proc. The Pittsburgh Coal Conference, 304-309, Pittsburgh, Amerika Birlesik Devletleri, 1994.

29.    Yılmaz, S. and Cliffe, K.R., ”Simulation of Ash Deposition on to a Cooled Tube Under Pulverised Coal Combustion Conditions”, Proc. IChemE Research Event, Vol.2, 1145-1147, London, 1994.

Ulusal:

1.    Mutlu V, Yılmaz S., ‘‘Palmitik Asitin W/Zr-Sba-15 Üzerinde Setil Alkol İle Esterifikasyonu’’, Ulusal Kimya Mühendisligi Kongres (UKMK11), Eskişehir, 2014.

2.    Kılıç E. Yılmaz S., ‘‘Fruktozun Farklı Tür Katalizör ve Çözücüler Üzerinde 5-HMF’e Seçimli Dehidrasyonu’’, NCC 4 Ulusal Katalizör Kongresi, 2012.

3.    Kılıç E. Yılmaz S., ‘‘Fruktozun 5-HMF’e Dehidrasyonu”,  Oleochem 2011 Yüzey Aktif Kimyasallar Sempozyumu, İZMİR, 2011.

4.    Kılıç E., Yılmaz S., Modifikasyon Parametrelerinin HZSM-5 ve H-Ferrit’in Asitliğine n-Büten İzomerizasyonundaki Seçiciliklerine Etkisi, 3. Kataliz Ulusal Kataliz Kongresi, Zonguldak, 2010.

5.    Depboylu C. O., Yılmaz S., Akkurt S., Katalizör Hazırlama Koşullarının Pt/SiO2 Katalizörünün Sitral Hidrojenasyonundaki Aktivitesine ve Seçiciliğine olan etkisi, 3. Kataliz Ulusal Kataliz Kongresi, Zonguldak, 2010.

6.    İnce A., Yılmaz S., Selamet Y. Büyütme ve Önişlem  Şartlarının Co-Mo/MgO Kataliz Üzerinde Karbon Nanotüp Büyümesine Etkisi, 3. Kataliz Ulusal Kataliz Kongresi, Zonguldak, 2010.

7.    Akın O., Za K., Yılmaz S.  Lipaz Enziminin Farklı Metodlar ile SiO2 Üzerine İmmobilizasyonu ve Zeytin Yağı Hidrolizindeki Aktiviteleri,  3. Kataliz Ulusal Kataliz Kongresi, Zonguldak, 2010.

8.    Bolova E., Gündüz G., Dükkancı M., Yılmaz S., Yaman Y. C., Characterization and Catalytic Activity of Iron and/or Copper Loading ZSM-5 Catalysts for Oxidative Degradation of Orange II, 3. Kataliz Ulusal Kataliz Kongresi, Zonguldak, 2010.

9.    İnce A. Yılmaz S., Selamet Y., Carbon Nanotube Growth by Chemical Vapor Deposition on Co-Mo/MgO Catalyst, 6.Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İzmir , 2010.

10.    Depboylu C.O., Yılmaz S., Akkurt S., Effect of catalyst preparation conditions on activity and selectivity of Pt/SiO2 and PtSn/SiO2 catalysts in citral hydrogenation, 6.Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İzmir , 2010.

11.    İnce A., Yılmaz S., Selamet Y., Growth and Characterization of Carbon Nanotubes by Chemical Vapor Deposition on MgO and Zeolite Supports, 5.Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Eskişehir, 2009.

12.    Demirkan K., Yılmaz S., Artok L., n-Butene Isomerisation Over HZSM5 and HZSM22, 1st National Catalyst Conference (NCC-1), Güzelyurt, Kıbrıs, 2007.

13.    Aykaç H., Yılmaz S., Artok L., Citral Hydrogenation over Ni, Pt, Ni-Sn and Pt-Sn Supported on Zeolites and MCM-41, 1st National Catalyst Conference (NCC-1), Güzelyurt, Kıbrıs, 2007.

14.    Yılmaz, S., Birsoy, Ö., Artok L., ve Bayraktar O., Farkli Metal Yüklü ZSM-5 ve Ferrit Katalizörlerle n-Büten Izomerizasyonu, 7. Ulusal Kimya Mühendisligi Kongresi,Eskişehir, 2006.

15.    Gülec, H., Yılmaz, S. ve Artok L., Zeolit Destekli Monometalik (Ni,Pt) ve Bimetallik (Ni-Sn, Pt-Sn) Katalizörlerle Sivi Fazda Sitral Hidrojenasyonu, 7. Ulusal Kimya Mühendisligi Kongresi, Eskişehir, 2006.

16.    Güleç, H., Yılmaz, S. ve Artok L., Pt/Na-Y Katalizörü ile Sitral Hidrojenasyonu, 6. Ulusal Kimya Mühendisligi Kongresi, Izmir, 2004.

17.    Birsoy, Ö., Yılmaz, S., Artok L., ve Bayraktar O., Zeolit Katalizörlerin Asitliginin n-Büten Izomerizasyonuna Etkisi, 6. Ulusal Kimya Mühendisligi Kongresi, Izmir, 2004.

18.    Demirkan, K., Yılmaz S., Artok, L. ve Çiftçioglu M. Zeolit Katalizörlerle (ZSM-5 ve ZSM-22) n-Büten iskelet Izomerizasyonu, 5. Ulusal Kimya Mühendisligi Kongresi, Ankara, 2002.

19.    Uçar, S. Yılmaz, S., Artok L. ve Ozkan F., Dogal Zeolit Destekli Pd Katalizörlerle Sitral Hidrojenasyonu, 5. Ulusal Kimya Mühendisligi Kongresi, RM16, Ankara, 2002.

20.    Artok, L., Bulut, H., Kantarli, C ve Yýlmaz, S., 2-Metoksinaftalinin Mn+-Zeolit Üzerinde Açilleme Tepkimeleri,  XV. Ulusal Kimya Kongresi, istanbul, 2001.

21.    Güden, M., Elbir, S. ve Yılmaz, S., Kompozit Aluminyum Köpüklerin Hazırlanması ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, 2.Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, 317-325,  Manisa, 2001.

22.    Demirkan, K., Yılmaz, S., Artok L. ve Ciftcioglu M., H-ZSM-5 Zeolit Katalizörlerin Farklı Sentez Sürelerinde Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu, 4. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 868-873, Istanbul, 2000.

23.    Yılmaz S., Cliffe, K., Buhar Boruları Üzerinde Oluşan Birikintinin Model Tozlarla Simulasyonu, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Cilt 1, 375-380, Erzurum, 1998.