İYTE Kimya Mühendisliği Tanıtım

Kimya Mühendisliği, en genel anlamda, değişik ürünlerin kimyasal işlemler kullanarak büyük ölçeklerde, ekonomik ve güvenli bir şekilde üretimi ile ilgili bir disiplindir. Kimya Mühendisleri, bu hedefe yönelik olarak malzemelerin fiziksel ve kimyasal yapısını katma değer yaratacak şekilde değiştirmek için işlemler geliştirir, tasarımlar yapar ve tesisleri işletirler.

Kimya Mühendisleri, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde, cihaz ve ekipmanların tasarımında, üretilmesinde ve kurulumunda, tesislerin güvelik ve performanslarının incelenmesinde ve satış ve pazarlama bölümlerinde görev alabilirler. Ülkemizde mevcut hammaddeleri kullanarak, kendi kuracakları iş yerlerinde yüksek teknoloji gerektiren uç ürünler üretebilirler. Söz konusu ürünler plastikler, reçineler, boyalar, elektro-kaplamalar, sabun ve deterjanlar, yarı iletkenler, tümleşik devreler, CD ve bilgisayar çipleri, seramik ve çimento, polimer kompozitler, petrol ve petrokimya ürünleri, sentetik fiberler, tekstil ve kozmetik, katalizörler, biyomedikal cihazlar ve sistemler, gen teknolojileri, ilaçlar, enzim ve mayalar, besin ve günlük hayatta kullanılan buna benzer diğer birçok maddeyi kapsar. Bu anlamda Kimya Mühendisliği, kimya bilimi ile ve endüstri uygulamaları arasında bir köprü vazifesi görür. İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü, toplumumuzun gereksinimleri doğrultusunda, son teknolojileri ve bilgi işlem yöntemleriyle, proje bazlı, öğrenci merkezli aktif bir eğitim yaklaşımı kullanarak Kimya Mühendisleri yetiştirir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim-öğretim yapan bölümümüz, araştırma ile yoğun olarak desteklenmiş eğitim-öğretime ağırlık verir. Düşük tutulan öğrenci-öğretim üyesi oranıyla, her öğrencinin eğitimi esnasında yakın bir şekilde gözlemlenmesi ve yönlendirilmesi sağlanır.
 
LİSANS EĞİTİMİ

Bu hedeflere ulaşmak için temel bilimler ve mühendisliğin diğer alanları üzerine kurulu olan lisans ders programı, öğrencilerin aşağıdaki uzmanlık alanlarından birinde sertifika alarak mezun olmalarına imkan sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır:

  • Ürün ve Süreç Mühendisliği
  • Biyoteknoloji ve Biyosüreç Mühendisliği
  • Çevre ve Enerji Teknolojileri
  • Malzeme ve Yüzey Bilimleri

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü’ndeki öğrenciler mühendislik eğitimi sırasında, 40 iş günü zorunlu sanayi stajı yanında, isterlerse COOP programına kayıt yaptırarak 1 yarıyılda haftada 1 gün sanayide çalışma imkanı bulurlar.
 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün vizyonuna ve özgörevine uygun olarak, yüksek lisans ve doktora eğitimleri Kimya Mühendisliği programında büyük ağırlık taşımaktadır. Araştırma alanları ilkesel olarak temel yapıdadır ve her öğretim üyesinin çalışılan mühendislik probleminin altında yatan temel kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapıları ortaya çıkarmasını hedefler. Ayrıca, önemli endüstriyel problemlere çözüm bulmak amacıyla mühendislik bilimi ve teknolojisinin yeni alanlarında araştırma projeleri yapılır. Mevcut araştırma alanları biyomühendislik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, kirlilik kontrolü, enerji teknolojileri, katalizörler ve reaksiyon mühendisliği, kimyasal teknolojiler, kompozit malzemeler, mikrogözenekli yapılar, polimer bilimi ve teknolojisi, süreç kontrol ve taşınım olayları konularını kapsamaktadır.